O-STA

Tržiški proračun za leto 2002 bo še poslabšal stanje v občini!

Občinski odbor LDS Tržič v izjavi za javnost protestira nad načinom sprejemanja občinskega proračuna. Menijo, da se tako pomemben akt ne sprejema po hitrem postopku in v času novoletnih praznikov. Dodatno protestirajo nad vsebino, ki kaže, da se občinska uprava pod vodstvom župana Pavla Ruparja ne zaveda težkega stanja v katerem je tržiško gospodarstvo in z njim tržiški občani poleg tega pa kaže na to, da ne pozna rešitev za izboljšanje slabega stanja. Proračun ne vsebuje denarja za razvojne programe, nova delovna mesta, stanovanjsko gradnjo in blaženje socialnih stisk. Žal je poudarek na potrošnji, predvsem predvolilni promociji župana ter višanju že tako previsokih prispevkov s strani občanov. ZATO OO LDS TRŽIČ V CELOTI ZAVRAČA TAKŠEN PRORAČUN TER ZAHTEVA OBRAVNAVO NOVEGA PRORAČUNA, KI BO VARČEVALEN IN RAZVOJEN.