O-STA

Delovni sestanek poverjenikov Civilne zaščite mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje

MESTNA OBČINA CELJE

KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Sporočilo za javnost

Celje, 27. julij 2023 - Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Celje Jože Plešnik je danes dopoldan v prostorih Poklicne gasilske enote Celje sklical delovni sestanek poverjenikov Civilne zaščite v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Poverjeniki, ki so bili imenovani s sklepom župana in so v primerih naravnih nesreč pomembna zveza med mestnimi četrtmi, krajevnimi skupnostmi in Civilno zaščito, so izmenjali svoje izkušnje na terenu. Ker naj bi močna neurja postala naša stalnica in želijo biti v takih primerih še bolj povezani ter učinkoviti, se bodo v septembru udeležili usposabljanja.

Poveljnik Civilne zaščite MOC Jože Plešnik in namestnik direktorja Poklicne gasilske enote Celje Klemen Kotnik, ki je bil vodja intervencije ob tokratnih neurjih, sta poverjenike seznanila s potekom odpravljanja posledic neurij, ki so v zadnjih dneh besnela nad območjem Mestne občine Celje, in odpravljanju škode. Delo v intervencijskem štabu je potekalo brez zapletov, tudi komunikacija med enotami na terenu je bila dobra. Pripadniki Civilne zaščite, poklicni in prostovoljni gasilci, zaposleni v javnih podjetjih Zelenice, VO-KA Celje in Simbio ter celjska izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v skladu s svojimi pristojnostmi profesionalno, učinkovito in koordinirano opravili svoje naloge. V obdobju od 19. do 25. julija so gasilci preko štaba na Poklicni gasilski enoti Celje posredovali v več kot 500 intervencijah. V dispečerskem centru štaba na Poklicni gasilski enoti Celje so sprejeli preko 900 klicev občanov. Kot ocenjuje Klemen Kotnik, je sodelovanje vseh udeležencev potekalo na visokem nivoju.

***

Celje, 27. julij 2023

Številka zadeve: 091-7/2023