O-STA

Monitoring rib na območju Velenjskega jezera

5. september 2023

Ta teden bo Zavod za ribištvo Slovenije za Agencijo RS za okolje (ARSO) izvajal vzorčenje rib v Velenjskem jezeru. Gre za načrtovano aktivnost v sklopu državnega monitoringa ekološkega stanja rek, jezer in akumulacij ter vzorčenje rib za analizo prednostnih snovi v tkivih rib.

Monitoring rib vključuje vzorčenje z mrežami in elektroribolovom vzdolž obrežja jezera. Posamezna mreža, ki je dolga 30 metrov, bo v vodi 12 ur preko noči. Izvajalec jih bo nastavljal pozno popoldan, pobirali pa jih bodo naslednje jutro. Za vzorčenje bodo uporabili 40 mrež (8 na noč), ki jih bodo namestili razpršeno po celotni vodni površini. Lokacije mrež bodo na jezeru označene z bojami na vsaki strani mreže. Pri postavljanju mrež in vzorčenju z elektriko se bodo izogibali območju Velenjske plaže.

Na Velenjskem jezeru se je vzorčenje v okviru monitoringa ekološkega stanja zadrževalnikov že izvajalo leta 2015. Rezultati letošnjega vzorčenja bodo znani jeseni.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje