O-STA

Razdelili 100 tisoč evrov, zbranih v akciji Velenje pomaga

Foto Velenje pomaga

7. december 2023

Sredstva v višini 100 tisoč evrov, ki smo jih zbrali v sklopu dobrodelnega dogodka Velenje pomaga, so bila uspešno razdeljena med naše občane in prizadete v poplavah iz Šaleške doline, Savinjske in Koroške regije. Do 20. oktobra je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje prejela 219 vlog. Sredstva v višini 68.600 evrov je humanitarni odbor razdelil na podlagi vnaprej določenih pravil med sosednje občine. Družinam iz Velenja, ki so jih razdelili v tri kategorije, je bilo namenjenih 27.500 evrov. Razlika sredstev (3.900 evrov) bo v prihodnjih dneh razdeljena med družine iz Mestne občine Velenje.

Akcija zbiranja sredstev se je končala 30. oktobra 2023, končni znesek zbranih sredstev znaša 100 tisoč evrov. V želji, da zbrana sredstva pridejo v prave roke, je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje županom in direktorjem uprav najbolj prizadetih občin iz Šaleške, Spodnje ter Zgornje Savinjske doline in Koroške regije poslala obrazec za vključitev občanov v razdelitev zbranih humanitarnih sredstev za sanacijo po ujmah. Občine so najbolj prizadetim družinam v posamezni občini poslale vloge za uveljavljanje sredstev in jih obvestile o možnostih pridobitve sredstev. V občinah so izbrali najbolj prizadete družine in jim v ta namen poslali poseben obrazec za prijavo, ki mu je bilo treba priložiti tudi fotografije in oceno škode. Do 20. oktobra je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje prejela 219 vlog.

Humanitarni odbor, ki ga sestavljajo člani MZPM Velenje in predstavniki Mestne občine Velenje, je 16. novembra določil pravila razdelitve sredstev. Prav tako so se sestali s popisovalci škode na terenu, da so čim bolj realno ocenili škodo pri družinah iz Mestne občine Velenje, ki so jih prizadeli predvsem plazovi in pustili obsežne posledice.

Na podlagi ocene škod je humanitarni odbor 196 prosilcem iz 13 sosednjih občin iz Savinjske in Koroške regije razdelil 68.600 evrov. Vsak oškodovanec je prejel 350 evrov. Družin iz Mestne občine Velenje, ki jih je humanitarni odbor vključil v akcijo na podlagi škode, vpisane v sistem Ajda in ocene dejanskega stanja, je bilo 23. Pri razdelitvi sredstev so upoštevali več kriterijev dodelitve sredstev posamezni družini (višino škode, ogroženost objektov in število vzdrževanih članov). Večino teh družin so v neurjih prizadeli hudi plazovi, nekateri ogrožajo tudi stanovanjske hiše. Humanitarni odbor je družine iz Velenja razdelil v tri kategorije, in sicer na najbolj prizadete, ki so prejeli po 2.000 evrov, srednje prizadete, ki so prejeli po 1.000 evrov, ter ostale, ki so prejeli po 500 evrov. Med družine iz Velenja je bilo razdeljenih 27.500 evrov.

Ker Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje vseh donacij še ni prejela na račun, bo razlika sredstev (3.900 evrov) v prihodnjih dneh razdeljena med družine iz Mestne občine Velenje.

Humanitarni odbor je bil pri razdelitvi sredstev soglasen. Vse družine so sredstva na svoje račune prejele v torek, 5. decembra.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje