O-STA

Na Skupščini delničarjev NLB d.d. potrdili izplačilo dodatne dividende

Druga letošnja skupščina NLB d.d. je še potrdila zaupanje delničarjev, ki so izglasovali, da bo 19. decembra izplačana druga tranša dividend.

Na današnji 41. Skupščini delničarjev NLB je bilo sicer prisotnih 59,3 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so potrdili dodatno izplačilo dividend v višini 2,75 evra bruto na delnico oziroma 55 milijonov evrov, s čimer bo skupno izplačilo dividend v letu 2023 znašalo 110 milijonov evrov. 55 milijonov evrov je bilo namreč delničarjem izplačanih že 27. junija.

Izplačili dividend v skupni višini 110 milijonov evrov iz naslova dobička v letu 2022 nista vključeni v kapitalsko osnovo in tako ne bosta vplivali na kapitalske količnike NLB Skupine; z njima pa NLB d.d. ostaja trdno na poti uresničevanja svojih ambicij - skupnega kapitalskega donosa za izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov od leta 2022 do konca leta 2025.

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi s predlagano Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., ki na glasovanju posvetovalne narave ni bila potrjena, kljub temu pa stopi v veljavo. Do naslednje skupščine bo NLB še izboljšala Politiko prejemkov in jo predstavila delničarjem.

Izid glasovanja je vsem zainteresiranim deležnikom na voljo na spletni strani NLB d.d.

NLB Komuniciranje

Vsa sporočila za javnost