O-STA

TONI DRAGAR JE NOV PREDSEDNIK POKRAJINSKEGA ODBORA

Domžale - Na seji Severno osrednjega pokrajinskega odbora LDS so potekale volitve za novega predsednika. Soglasno je bil izvoljen Toni Dragar, ki je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti. Poudaril je pomembnost povezovanja v pokrajinske odbore in sodelovanje med občinskimi odbori.

Uroš Gruden, vodja lokalne pisarne, je pozdravil novega predsednika SO-PO in mu zaželel, da se bo sodelovanje med občinskimi obori in izmenjava izkušenj, ki se je že pokazala za uspešno, še nadgradili.

Na prvi seji SO-PO je bil za predsednika izvoljen Maks Lavrinc, ki je maja iz osebnih razlogov odstopil, zato je bil na seji v Mengšu za vršilca dolžnosti imenovan Toni Dragar. Skladno s postopki so bili na zboru imenovani organi zbora, ki so vodili volitve za predsednika. Delegati so soglasno izvolili Tonija Dragarja, ki je povedal: "Hvala za zaupanje. Prepričan sem, da bomo občinski odbori vsak tako dobro sodelovali kot sedaj."

Z izvolitvijo Tonija Dragarja za predsednika PO-SO je bil zadovoljen tudi Uroš Gruden, vodja lokalne pisarne: "Toni Dragar bo kot predsednik PO-SO deloval v dobro vseh, tako majhnih kot velikih občinskih odborov in prepričan sem, da bo s svojimi bogatimi izkušnjami tudi premagal marsikatero dilemo."

Domžale, 18. oktober 2006

OO LDS Domžale

Tina Železnik