O-STA

Uvodni sestanek projekta skupnega ukrepanja IncreaseNET

IncreaseNET logo
EN Co-funded by the EU_POS logo
Fotografija udeležencev sestanka IncreaseNET, foto: Mario Zupanov

Ljubljana, 1. 2. 2024

Včeraj, 31. 1. 2024, je bil pomemben dan za celotno evropsko regulatorno mrežo za zdravila. V Ljubljani je potekal uvodni sestanek projekta skupnega ukrepanja (Joint Action - JA) Supporting the increased capacity and competence building of the EU medicines regulatory network - IncreaseNET, ki se ga je udeležilo 55 predstavnikov partnerskih organizacij, Evropske komisije, Evropske agencije za zdravila in Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo. Skupni ukrep, ki sesofinancira v okviru Programa EU za zdravje (EU4Health), koordinira Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Skupna vrednost triletnega projekta, ki bo trajal v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026, je ocenjena na 10 milijonov evrov. Cilj projekta je okrepiti strokovne in kadrovske zmogljivosti javnih agencij za zdravila na področju ocenjevanja zdravil ter s tem zagotavljanje boljšega dostopa do inovativnih, kakovostnih, učinkovitih in varnih zdravil za paciente.

Na uvodnem sestanku so bile predstavljene ključne naloge in aktivnosti, ki bodo usmerjale delo mreže, v kateri je združenih 29 partnerskih organizacij iz 28 evropskih držav. Prav tako so bili predstavljeni konkretni cilji projekta kot npr. vsaj 50 novih kliničnih ocenjevalcev, ki bodo šli skozi najbolj učinkoviti proces učenja ob delu.

Z izmenjavo znanja in dobrih praks se bo pomembno nadgradila mreža in sistem za izobraževanje tako novih kot izkušenih regulatornih strokovnjakov, predvsem z optimizacijo obstoječih kapacitet ter podporo inovacijam. Vse to bo pomembno pripevalo k krepitvi nacionalnih pristojnih organov na področju zdravil in s tem krepitvi evropske regulatorne mreže v dobro varovanja javnega zdravja in v korist pacientov.

Vse dejavnosti znotraj projekta se bodo izvajale v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in mrežo predstojnikov agencij za zdravila (HMA - Heads of Medicines Agencies) ter ključnimi skupinami: The Accelerating Clinical Trials in EU (ACT EU), EU Network Training Centre, CMDh in EU Innovation Network (EU-IN).