O-STA

Čiščenje vodotokov se nadaljuje

Foto

6. februar 2024

V februarju bo koncesionar za vzdrževanje vodotokov na našem območju NIVO EKO, d. o. o., nadaljeval z izvajanjem nujnih del za odpravo posledic visokih voda tudi gorvodno na reki Paki v Velenju, in sicer na območju mosta pri Mladosti, pri mostu pod Kidričevo ter mostu pri Osnovni šoli Livada. O morebitni zapori pešpoti bomo še obveščali.

Trenutno koncesionar zaključuje z nujnimi deli za odpravo posledic visokih voda na vodotoku Paka v Velenju nad in pod mostom ob Cesti talcev. Z deli na tej lokaciji bo predvidoma zaključil do srede, 7. februarja.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje