O-STA

Spodbujamo tudi aktivnosti na področju prostovoljstva v turizmu

Grilova domačija

V Mestni občini Velenje že vrsto let preko razpisa zagotavljamo kontinuirano podporo prostovoljskim organizacijam na področju turizma ter delovanju Turistične zveze Velenje (TZV). Na ta način se prostovoljstvo v turizmu hitro razvija, postaja prepoznavno in pomembno pri trajnostnem razvoju turizma v Mestni občini Velenje. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev namenjamo letos 17.200 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov. Letos smo javni razpis nadgradili z dodatnimi zelenimi ukrepi, s katerimi spodbujamo trajne zelene prakse. Prijave sprejemamo do 11. marca 2024 do 10. ure. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2024, ki je namenjen turističnim društvom, ki se s predanim prostovoljnim delom posvečajo ohranjanju naravne in kulturne dediščine Velenja in širše, je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje, in sicer delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma in realizacija turističnih projektov. Letos je na voljo za razpisno področje A - Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev 17.200 evrov, za področje B - Sofinanciranje programov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov. V letu 2024 smo javni razpis nadgradili z dodatnimi zelenimi ukrepi, s katerimi spodbujamo trajne zelene prakse. Prijave so možne do 11. marca 2024 do 10. ure.

Turistična društva se pod okriljem Turistične zveze Velenje aktivno vključujejo v projekt Slovenia Green, katerega članica je Mestna občina Velenje. Društva si prizadevajo, da pri organizaciji svojih aktivnosti in prireditev sledijo trendom zelenega turizma in poskušajo organizirati prireditve, ki so okolju prijaznejše. Tako se lahko v Vinski Gori pohvalijo z Učno potjo Škrata Bisera, v Šentilju z organizacijo Blagoslova konj, kjer so plastiko zamenjali s keramičnimi lončki, v Turističnem društvu Velenje nagrajujejo skrb za lepo okolico v akciji Velenje - mesto cvetja. Društvo zeliščarjev Velenje ves čas tesno sodeluje z Muzejem Velenje pri izvedbi etnoloških prireditev na Grilovi domačiji, ki jih želijo nadgraditi, da bodo popolnoma brez odpadkov. V društvu Revivas Škale delujejo trajnostno predvsem z ohranjanjem nesnovne kulturne dediščine - izdelava rož iz krep papirja ter cvetnonedeljskih butar, v Turističnem društvu Šalek pa si prizadevajo ohraniti kulturno dediščino Šaleškega gradu.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj: https://www.velenje.si/public-information/prijava-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-projektov-na-podrocju-turizma-v-mestni-obcini-velenje-za-leto-2024/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje