O-STA

Korak bližje do novega tehnološkega parka

V preteklih dneh smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo Tehnološkega parka Velenje - TecHub, ki je s tj. 6.000 m² eden izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije. S tem smo izpolnili enega izmed pogojev za pridobitev finančnih sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Predviden začetek gradbenih del za tehnološki park, ki bo umeščen v Ekonomsko-poslovno cono Stara vas in ga bomo gradili v soinvestitorstvu s Kemijskim inštitutom, je načrtovan v drugi polovici leta 2024. Z gradnjo objekta za potrebe podjetništva želimo v Mestni občini Velenje zadržati hitro rastoča tehnološka podjetja in privabiti nova podjetja iz okolice. Kemijski inštitut bo tako v sklopu objekta zgradil nov Laboratorij za raziskave biorafinacije biomase v Sloveniji. Projekt obsega tudi ureditev poslovne enote v Občini Šmartno ob Paki.


V Tehnološkem parku Velenje bodo urejeni visokotehnološki prostori za mlada razvijajoča podjetja, zagonska, tehnološko napredna in inovativna podjetja, ki so proizvodno naravnana in potrebujejo proizvodne prostore za širitev svojih dejavnosti. Večina objekta bo tako namenjena podjetniškim celicam, ki bodo omogočale postavitev različnih proizvodnih linij in procesov. Skrajni severni del objekta bo v spodnjih treh etažah namenjen raziskovalnim laboratorijem in pripadajočim pisarniškim prostorom. V najvišji etaži bodo urejene poslovne pisarne, ki bodo predvidene za oddajo, ter večji večnamenski prostor z avlo in tremi sejnimi sobami.

Projekt bo financiran iz evropskih kohezijskih sredstev iz Sklada za pravičen prehod, ki so namenjena prestrukturiranju gospodarstva na območjih, kjer je bila oziroma bo opuščena raba premoga z namenom, da se izgubljena delovna mesta nadomestijo z novimi.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje