O-STA

S projektno dokumentacijo do novega Centra za zaščito in reševanje

V Mestni občini Velenje želimo z novim objektom Center za zaščito in reševanje zagotoviti primerne prostore za javni zavod Poklicna gasilska enota Velenje ter ostale sile in društva sistema zaščite in reševanja. Na povezavi Javne objave in razpisi | velenje.si je objavljen javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Centra za zaščito in reševanje. Najboljši trije ponudniki bodo nagrajeni; rok za predložitev konceptnih predlogov je 17. junij, rok za predložitev ponudb za izdelavo projektne dokumentacije je 26. junij 2024.

Delovanje organizacij v okviru sistema zaščite in reševanja je na območju Mestne občine Velenje na zelo visokem nivoju. Z novim centrom želimo zagotoviti še boljše pogoje za delo in pod isto streho združiti različne sile in društva ter jih tako še bolj povezati, izboljšati komunikacijo in nadgraditi njihove aktivnosti. V objektu želimo zagotoviti garaže, skladišča, prostore za upravni del, izobraževanje in usposabljanje, druženje in počitek, izvajanje vaj ter prostore za civilno zaščito in društva v sistemu. Projektna dokumentacija mora vsebovati celovite rešitve za izgradnjo objekta z zunanjo ureditvijo v skladu z izhodišči in omejitvami ter zahtevami. Koncept predloga mora biti izdelan kot idejna zasnova in bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Pozivamo projektante, da oblikujejo konceptne predloge (prvi trije bodo tudi nagrajeni) in se prijavijo na razpis.

Z novim centrom želimo izboljšati našo pripravljenost in odzivnost v primeru nesreč ter zagotoviti učinkovito zaščito naših prebivalcev in premoženja. Veliko pozornosti bomo tudi v prihodnje namenili prostovoljnemu delu javne službe, saj brez tega pomembnega segmenta sistem ne deluje.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje