O-STA

Znanstveni simpozij ob 250. obletnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije

22. maj 2024
Dvorana Slovenske matice,
Kongresni trg 8, Ljubljana

Izid Splošnega šolskega reda (1774) kot prvega državnega pravnega besedila, ki ureja osnovno šolstvo, velja za enega od najvidnejših dogodkov na področju kulturne zgodovine na današnjem slovenskem ozemlju in v srednjeevropskem prostoru. Oblast pod vodstvom Marije Terezije je začela vzpostavljati centralno voden državni šolski sistem, ki je nominalno vključeval vse družbene sloje in pomenil začetek obveznega in množičnega izobraževanja. Nastanek in izvajanje šolskega reda je pomembno zaznamovala razsvetljenska misel, ki je poudarjala vlogo človeškega razuma in širjenje izobrazbene ravni za okrepitev učinkovitosti države, izboljšanje moralnega življenja in rast splošne sreče prebivalstva

Dogodek organiziramo Slovenska matica, Slovenski šolski muzej in Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja.

PROGRAM

9.00-9.30 Uvodni nagovori

· Darjo Felda, minister Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje

· Aleš Gabrič, predsednik Slovenske matice

· Stane Okoliš, direktor Slovenskega šolskega muzeja

· Marko Kambič, predsednik Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

9.30-11.00 Politični in idejni tokovi ob nastanku Splošnega šolskega reda

(Moderator: Aleš Gabrič)

· Edvard Protner, Lik učitelja v času institucionalizacije izobraževanja učiteljev na Slovenskem

· Tadej Vidmar, Koncept in cilji vzgoje v Splošnem šolskem redu

· Simon Malmenvall, Avstrijski Splošni šolski red in vzpostavljanje sistemov osnovnega šolstva v Evropi od sredine 18. do sredine 19. stoletja

11.00-11.15 Odmor

11.15-12.45 Začetki elementarnega šolstva na Slovenskem

(Moderator: Simon Malmenvall)

· Andreja Legan Ravnikar, Oblikovanje slovenskega pedagoškega izrazja v prevodu Splošnega šolskega reda Janeza Nepomuka Edlinga

· Stane Okoliš, Ustanovitev normalke v Ljubljani in širjenje javne osnovnošolske mreže na Kranjskem

· Monika Deželak Trojar, Od jezuitskega do državnega monopola v šolstvu na Slovenskem (s poudarkom na Ljubljani)

12.45-13.00 Odmor

13.00-15.00 Trajne sledi terezijanske šolske reforme

(Moderator: Marko Kambič)

· Matej Hriberšek, Pouk klasičnih jezikov v času Splošnega šolskega reda

· Luka Vidmar, Ustanovitev Licejske knjižnice v Ljubljani: 1774 ali 1791?

· Marjetka Balkovec Debevec in Klara Marija Keršič, "Ko je šola začela": pogled v način življenja otrok v obdobju Splošnega šolskega reda

· Aleš Gabrič, Šolske reforme in pismenost na Slovenskem od terezijanskih časov