O-STA

31 novih dreves pri Vrtcu Tinkara za prijetnejše bivanj

Pri Vrtcu Tinkara bomo v sredo, 29. maja, ob 11. uri v sodelovanju z Vrtcem Velenje
zasadili 31 novih dreves. Zaradi močnega vetroloma v lanskem letu smo morali po-
škodovana drevesa ob Šlandrovi cesti odstraniti. Z zasaditvijo želimo revitalizirati
območje, z novimi vrstami dreves zagotoviti rastlinsko pestrost in omogočiti bolj pri-
jetne pogoje za bivanje.

Na zasaditvi bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ravnate-
ljica Vrtca Velenje Nataša Doler in vrtčevski otroci enote Tinkara.
Na mestu, kjer je nekoč raslo večje število iglavcev, ki smo jih zaradi vetroloma 2023
morali odstraniti, bomo zasadili 31 novih dreves, in sicer glog, bezeg, rumeni dren, na-
vadna bodika, tulipanovec in ambrovec.

Osnovno ogrodje zasaditve bo tvorila mešanica srednje visokih dreves, ki bodo prostor
obogatila z raznolikostjo in estetsko privlačnostjo. Izbrana drevesa in grmovnice imajo
različne oblike listov in cvetov, ki bodo zanimiva tekom celega leta. Prav tako so izbrane
vrste in sorte, ki imajo različno končno višino rasti in bodo zajele vse nivoje. S tem
bomo dosegli organsko zasaditev, ki vključuje tako zimzelene kot listopadne vrste.
Nova zasaditev bo prispevala k ohranjanju naravnega okolja in izboljšanju estetskega
videza prostora. Prav tako pa bo omogočala prijetnejše bivanje tako za okoliške stano-
valce kot prijeten prostor za igro za vrtčevske otroke.

V Velenju smo aprila letos v sodelovanju z Družbo Slovenski državni gozdovi zasadili
800 dreves za Vilo Herberstein, 3 drevesa smo zasadili ob Cesti talcev, letos načrtujemo
zasaditev še več kot 120 dreves na različnih lokacijah (po Sončnem parku, ob pešpoti
ob Paki, v Starem Velenju ter ob poti na grad).

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje