O-STA

Zeleni informatorji širijo ozaveščenost o okoljskih temah

Mestna občina Velenje je lansko leto v sodelovanju s Turistično zvezo Velenje uvedla inovativen sistem ozaveščanja o okoljskih in družbeno aktualnih temah preko zelenih informatorjev, ki delujejo kot most med generacijami in spodbujajo bolj "zeleno" razmišljanje in ravnanje v naši lokalni skupnosti. Gre za aktivne posameznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k medgeneracijskemu sodelovanju in trajnostnemu napredku. Ekipa zelenih informatorjev združuje 7 upokojencev, ki so člani turističnih društev, skupaj z 17 dijaki in študenti. V letu 2023 so opravili 495 ur. Vabljeni, da se jim pridružite!

Zeleni informatorji, ki predstavljajo premišljeno strategijo za gradnjo trajnostne prihodnosti, se redno izobražujejo in aktivno sodelujejo na javnih dogodkih (Promenada okusov, Pikin festival ...). Obiskovalce informirajo o pravilnem ločevanju odpadkov, izvajajo ankete, spodbujajo rabo lastne embalaže in trajnostnih materialov na mestni tržnici ter občasno nudijo pomoč tudi v Centru ponovne uporabe Velenje. Njihovo delo je ključno za oblikovanje ozaveščene in odgovorne skupnosti, ki se zaveda pomena trajnostnega razvoja za naše okolje in prihodnje generacije.

Če želite tudi vi postati del ekipe zelenih informatorjev in tako prispevati k širjenju zelenih navad in aktivnosti, jih kontaktirajte preko elektronskega naslova: info@tz-velenje.si.

V sredo, 5. junija, ob 14. uri v prostorih Vile Biance pripravljajo izobraževanje za zelene informatorje. Prijazno vabljeni, da se jim pridružitev. Skupaj gradimo zeleno prihodnost Velenja!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje