O-STA

Znani so naj prostovoljci za 2023 v Mestni občini Velenje

V petek smo v Vili Bianci razglasili naj prostovoljko in naj prostovoljsko organizacijo za leto 2023 v Mestni občini Velenje. Za naj prostovoljko je komisija izbrala Evo Preložnik, naj prostovoljska organizacija pa je postalo Društvo HIŠA za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin. Vsi naj prostovoljci in vse nominirane naj organizacije so prejele posebno priznanje. Zmagovalca v obeh kategorijah pa plaketo in tudi posebni nagradi, in sicer naj prostovoljka darilni bon v višini 300 evrov, naj prostovoljska organizacija pa darilni bon v višini 1.000 evrov. Nagrajenca sta v dar prejela še posebno ročno izdelano skulpturo Sebastjana Volovška. Vsem smo, letos, ko je Velenje nosilec naziva evropski zeleni list, podarili tudi zelena darila - sadike jagod.

Tudi letos je Velenju Slovenska Filantropija podaljšala naziv Prostovoljstvu prijazna občina z razlago - za vsestransko spodbujanje prostovoljstva in podporo prostovoljskim organizacijam, sodelovanje na večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in izvedbo akcije Velenje pomaga, podporo stalnim projektom Donirana hrana in Kamerat, ki lajšata stiske socialno ogroženim, tradicionalno podelitvijo nazivov naj prostovoljec ter naj prostovoljska organizacija ter spodbujanje solidarnosti med občani.

V Velenju je toliko prostovoljcev, da jih ne moremo prešteti, skoraj v vsaki organizaciji in društvu so. Ob občinskem prazniku vse prostovoljce župan vsako leto povabi na sprejem.

Naj prostovoljce je na podlagi prejetih predlogov izbrala posebna komisija. Za naj prostovoljca ali prostovoljko smo prejeli 5 predlogov, in sicer so bili nominiranci Boris Špeh (predlagatelj: SDS MO Velenje), Eva Preložnik (predlagatelj: Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje), Jan Jevšnik (predlagatelj: Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje), Marija Mazej, (predlagatelj: Medobčinsko društvo Invalidov Šaleške doline Velenje) in Miroslava Laubenstein (predlagatelj: Turistično društvo Šentilj). Za naj naj prostovoljno organizacija za leto 2023 v Mestni občini Velenje smo prejeli 1 prijavo - Društvo HIŠA za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin.

Naj prostovoljka za leto 2023 v Mestni občni Velenje Eva Preložnik je že od leta 2014 aktivna prostovoljka v taborniškem društvu Rod Jezerski zmaj Velenje. Vse do danes je opravljala funkcijo vodnice različnim starostnim skupinam otrok, pri čemer so njene glavne odgovornosti priprava in izvedba letnega programa za skupino, skrb za varnost udeležencev in spremljanje otrok na raznih taborniških tekmovanjih, taborjenjih ali drugih dogodkih. Od leta 2020 dalje opravlja vlogo načelnice za vzgojo in izobraževanje kadra v rodu. Med poplavami je na Koroškem pomagala pri koordinaciji taborniških prostovoljcev, urejala je prepustnice za prehod med občinami in se tudi sama odpravila na teren.

Projekti, pri katerih je nominiranka idejno zasnovala program in opravljala vodstvene funkcije, so med drugim: Dvoletni izobraževalni sistem RJZ, Gozdna šola in Vodniška šola, oblikuje pa tudi mentorsko ekipo, vodi sestanke in ureja logistiko. Med drugim sodeluje tudi z odborom InPlaninec, ki osebam z ovirami omogoča osvajanje slovenskih vrhov. Kot prostovoljka se udeležuje njihovih pohodov in promovira projekt pri Zvezi tabornikov Slovenije. Leta 2023 je opravila usposabljanje za prostovoljko pri društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Z inkluzijskim taborom v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje omogočajo depreviligiranim otrokom udeležbo na taborniških počitnicah.

Naj prostovoljska organizacija Društvo Hiša je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju namestitvene podpore in pomoči pri ohranjanju dostojnega življenja ranljivih skupin prebivalstva. Ukvarjajo se z brezdomstvom ali z ostalimi oblikami socialne izključenosti v lokalni skupnosti in širše. Prostovoljci Društva Hiša so vključeni v več projektov in programov, med drugimi v družabništvo, kjer se družijo z uporabniki, skupaj igrajo športne igre, organizirajo turnirje, nabirajo zelišča, gredo na sprehode, čez vikend pomagajo pri pripravi hrane, izdelujejo okraske, voščilnice, kuverte, pomagajo pri čistilnih akcijah, pomagajo pri težjih fizičnih opravilih in selitvah, pripravljajo interni časopis HOF, vključeni pa so tudi v večje dogodke kot so svetovni dan brezdomstva, dan odprtih vrat, zajtrk prvakov, praznični sejem v centru MESTA ...

Ekipa Društva Hiša s svojimi prostovoljci poleg svoje redne dejavnosti ves čas opozarja lokalno skupnost na problematiko brezdomstva in druge socialne izključenosti, bori se za najšibkejše in tiste, ki so najbolj odrinjeni na rob družbe, razvijajo nove in raznolike oblike pomoči za socialno in ekonomsko šibkejše, zbiraje sredstva za družine v stiski, hrano, povezujejo se z drugimi organizacijami in jim pomagajo s svojim strokovnim znanjem, nudijo psihosocialno podporo.

Natečaj za naj prostovoljca že vrsto let skupaj pripravljajo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Petra Dermola.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje