O-STA

V Celju začeli s pripravo nove Celostne prometne strategije

Foto: Gregor Katič za VSprodukcijo

Celje, 21. junij 2024 - Na Mestni občini Celje smo ob zavedanju, koliko lahko varen in urejen promet prispeva h kakovosti življenja, začeli s pripravo nove Celostne prometne strategije (CPS), ki bo naslovila izzive mobilnosti in zastavila cilje na področju urejanja prometa za naslednjih sedem let. V proces izdelave CPS, za katero smo preko razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pridobili evropska kohezijska sredstva, bomo vključili tudi občanke in občane ter drugo strokovno javnost.

Celostna prometna strategija je ključni dokument za načrtovanje prometa, s katerim se bomo posvetili izzivom na področju mobilnosti. Doslej veljavna CPS je bila sprejeta leta 2017, z uresničevanjem v njej zapisanih ukrepov pa smo v Celju dosegli številne mejnike na področju mobilnosti, ki jih želimo v prihodnjem sedemletnem obdobju še nadgraditi.

Temeljni cilj priprave nove CPS je spodbujanje sprememb potovalnih navad v občini in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter drugih alternativnih oblik mobilnosti. S tem prispevamo k zmanjševanju obsega osebnega motornega prometa, boljši kakovosti zraka, zmanjševanju hrupa, blaženju podnebnih sprememb in večji kakovosti bivanja. Vizija nove CPS bo zagotoviti trajnostno, učinkovito in varno prometno infrastrukturo ter ustvariti okolje, ki spodbuja različne načine mobilnosti.

Za izdelavo strategije je bil na javnem razpisu izbran konzorcij strokovnih ekip Ljubljanskega urbanističnega zavoda, Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in Inštituta za politike prostora. V proces priprave CPS bomo poleg predstavnikov strokovne javnosti povabili tudi občanke in občane, ki bodo lahko prispevali svoje predloge ter aktivno sooblikovali strategijo. V prihodnjih tednih bomo namreč pripravili številne delavnice in javne razprave, mnenja in pobude pa bomo zbirali tudi s pomočjo anket.

Na ta način bomo oblikovali strategijo, ki bo skladna s stroko in bo odražala potrebe in želje Celjank in Celjanov, na katerih življenja bo CPS vplivala v največji meri. Prva javna razprava je načrtovana že v začetku julija, še pred tem pa bomo pripravili spletno anketo, v katerih bomo sodelujoče povprašali o tem, na katerih področjih prometa si želijo, da bi občina najbolj korenito ukrepala.

Izdelovalci strategije bodo v prihodnjih tednih pripravili tudi spletno platformo, na kateri bodo lahko občani na digitalnem zemljevidu označili prometne ureditve, za katere menijo, da niso ustrezne ali pa bi jih želeli posebej pohvaliti. V kasnejši fazi bo platforma omogočala tudi vnos predlaganih ukrepov, ki si jih občani želijo na posamezni lokaciji.