O-STA

Končana gradnja zunanjega dvigala za ogled zbirk v Pokrajinskem muzeju Celje

V pričakovanju uporabnega dovoljenja in razpisa ministrstva za nadaljevanje prenove Stare grofije

Celje, 10. julij 2024 - Končana so gradbena dela za prvo fazo prenove Stare grofije, ki so vključevala izgradnjo zunanjega dvigala in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov. Vrednost gradbenih del je znašala približno 600 tisoč evrov. V prihodnjih dneh bo opravljen še tehnični pregled, ki je predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na Mestni občini Celje načrtujemo tudi nadaljevanje prenove z ureditvijo podzemnega objekta za zaščito in prikaz arheoloških ostalin rimske vile, osvetlitvijo arkadnih hodnikov in obnovo fasade Stare grofije.

Projekt za izgradnjo zunanjega dvigala ter zaščito in prezentacijo arheoloških ostalin v kletnih prostorih Stare grofije je izjemno pomemben za ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje dostopnosti za ogled dragocenih zbirk. S pomočjo zunanjega dvigala si bodo zbirke lahko ogledovale tudi gibalno ovirane osebe, kar je ključnega pomena za zagotavljanje enakih možnosti ogledov za vse obiskovalce.

Zunanje dvigalo bo namenjeno večji dostopnosti do vseh etaž Stare grofije. Dvigalo je oblečeno v zrcalne plošče, ki lahko služijo tudi kot umetniški element, dopolnjujejo arhitekturo Stare grofije in ji dajejo dodatno mikavno razsežnost. Zrcaljenje okolice v dvigalu poudari lepoto in posebnost okolice ter ustvari harmonično povezavo med Staro grofijo in savinjskim nabrežjem. Kot poudarja projektant Nande Korpnik, zunanje dvigalo oblečeno v zrcalo prispeva k estetskemu in vizualnemu dojemanju arhitekture ter ustvari edinstveno in nepozabno arhitekturno izkušnjo.

V sklopu prve faze projekta je bila na vrhu konstrukcije zunanjega dvigala nameščena tudi strojnica, ki bo omogočala klimatizacijo razstavnih prostorov za dolgoročno ohranjanje umetniških del. Za celotno kletno etažo so izvedeni vsi ukrepi za požarno varnost, kar je ključno za varovanje objekta in vseh kulturnih dragocenosti v njej.

Projekt smo začasno zaključili v tej fazi in smo v pridobivanju uporabnega dovoljenja za dvigalo. Vrednost del je znašala približno 600 tisoč evrov z vključenim DDV. Dela je izvajalo podjetje Remont, d. o. o.

Verjamemo, da bomo z uspešnim kandidiranjem za nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine, ki naj bi bil objavljen letos, lahko nadaljevali projekt prenove Stare grofije. Druga faza vključuje še ureditev razstavnih prostorov za "in situ" prikaz arheoloških ostalin rimske vile, ki so bile najdene ob prenovi Muzejskega trga, vključno z vso potrebno razsvetljavo, osvetlitev arkadnih hodnikov in obnovo fasade celotne Stare grofije.