O-STA

Na prvi dražbi v EPC Trnovlje jug prodano prvo zemljišče

Celje, 11. julij 2024 - Mestna občina Celje je v sklopu projekta EPC Trnovlje jug, kjer gradi novo cestno in komunalno infrastrukturo, izvedla prvo dražbo za prodajo prostih zemljišč, namenjenih poslovni dejavnosti. Za prodajo sta bili namenjeni dve zemljišči ob novih povezovalnih cestah, ki sta doslej zgrajeni v sklopu izvajanja projekta.

Dražba je bila delno uspešna. Prodano je bilo zemljišče pri cesti E v izmeri 4371 m2. Dosežena cena je bila 360.215,22 EUR, pri čemer je bila izklicna cena 90.000 EUR nižja. Kupca, ki je manjše celjsko podjetje, bremeni še 22 % DDV. To pomeni, da bo končna kupnina znašala 439.462,57 EUR. V teku je podpis pogodbe.

Za zemljišče ob cesti A v skupni izmeri 26.695 m2 ni bilo nobene vplačane varščine, zato se je dražba v tem delu kot neuspešna zaključila. V nadaljevanju bomo preverili potrebe na trgu in po potrebi zemljišče prodajali po delih.

Za nakup zemljišč so lahko kandidirala mikro, mala in srednje velika podjetja, kupec pa bo moral začeti svojo poslovno dejavnost v treh letih po zaključku projekta EPC Trnovlje jug, najkasneje do konca leta 2027. Posebni pogoji še določajo, da podjetje ne sme opravljati dejavnosti, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih sprememb in ki povzročajo dolgotrajno odstranljive odpadke, naložbe podjetij pa ne smejo škoditi prehodu v krožno gospodarstvo. Podjetje v petih letih tudi ne bo smelo odtujiti nepremičnine.

Investitorji, ki bodo kupili in začeli graditi poslovni objekt, bodo imeli možnost kandidirati tudi za nepovratna sredstva po javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva v Mestni občini Celje, ki bo objavljen predvidoma v septembru 2024.

Mestna občina Celje je za projekt "Ureditev EPC Trnovlje jug" pridobila 1,1 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost. Celotna vrednost projekta sicer znaša približno 1,8 milijona evrov.