O-STA

Konferenca Biotehnologija in mikrobiologija za prihodnost

Katedra za biotehnologijo Oddelka za živilstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na letno konferenco: BIOTEHNOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA ZA PRIHODNOST Z NASLOVOM VODA.

Konferenca bo potekala 18. in 19. 1. 2007 v predavalnici ŽT I na Oddelku za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101. Program konference si lahko ogledate na:

http://www.bf.uni-lj.si/zt/bioteh/kongresi/voda2007/index.html.