O-STA

Pozno postavljene diagnoze in počasni postopki za odobritev zdravil sta največji oviri pri zdravljenju multiplega mieloma

Berlin, 27 februar 2007 - Napreden stadij bolezni zaradi pozno postavljene diagnoze in počasni postopki odobritve zdravil sta največji oviri pri zdravljenju mieloma, je pokazala mednarodna raziskava evropske mreže skupin bolnikov z mielomom Myeloma Euronet, ki je bila izvedena med majem in oktobrom 2006.

Udeleženci v raziskavi (95 zdravnikov in 42 bolnikov ter njihovih sorodnikov, predvsem iz evropskih držav) so tudi povedali, da so nejasni ali odsotni simptomi največja ovira pri postavljanju diagnoze mieloma v njihovih državah.

"Namen raziskave je bil ne le odkriti, kaj se zdi zdravnikom, bolnikom in njihovim sorodnikom največja ovira pri postavljanju diagnoze in zdravljenju mieloma, ampak tudi, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno storiti, da bi bile te ovire premagane," je povedala Anita Waldmann, predsednica organizacije Myeloma Euronet.

Čeprav je večina sodelujočih v raziskavi standarde postavljanja diagnoze in zdravljenja mieloma ocenila kot zelo visoke ali nadpovprečne, so bolniki in njihovi sorodniki menili, da sta boljša izobrazba in informiranost zdravstvenih delavcev, vključno s splošnimi zdravniki, najpomembnejši korak, ki bi ga bilo potrebno storiti pri premagovanju obstoječih ovir pri postavljanju diagnoze in zdravljenju mieloma.

Zdravniki so se s tem mnenjem strinjali le kar se tiče postavljanja diagnoze in so menili, da je reševanje problema stroškov in povračila najpomembnejši korak za premagovanje ovir pri zdravljenju mieloma v njihovih državah. Sledijo pa mu hitrejša odobritev zdravil in razpoložljivost in dostopnost različnih možnosti zdravljenja.

Multipli mielom je vedno bolj pogosta oblika raka kostnega mozga, ki je neozdravljiv vendar ga je mogoče zdraviti. V Evropi je več kot 77.000 bolnikov s to boleznijo. Popolno poročilo o raziskavi lahko prenesete s spletne strani www.myeloma-euronet.org.

Dodatne informacije:

Myeloma Euronet

Anita Waldmann, predsednica

Tajništvo Tel.: +49 (0)30 28879755

info@myeloma-euronet.org