O-STA

Y istopThe Blackstone Group ocenjuje javno ponudbo na 4,133 milijard ameriških dolarjev

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)�-21. junij, 2007�- Blackstone je danes oznanil, da je bila javna ponudba 133.333.334 vrednostnih papirjev, ki predstavlja deleže komanditistov v Blackstone Group L.P., ocenjena na 31.00 ameriških dolarjev na vrednostni papir. Z vrednostnimi papirji naj bi se pričelo trgovati jutri, 22. junija 2007, na newyorški borzi pod simbolom "BX". The Blackstone Group je odkupnikom primarne izdaje vrednostnih papirjev dodelila tridesetdnevno možnost nakupa do 20.000.000 dodatnih vrednostnih papirjev po ceni javne ponudbe minus popust za izvedbo prodaje vrednostnih papirjev.

Blackstone namerava uporabiti del iztržka javne ponudbe in hkratne prodaje vrednostnih papirjev brez glasovalne pravice v vrednosti 3 milijard ameriških dolarjev naložbenemu nosilcu, ki ga je ustanovila Ljudska republika Kitajska glede na svoje devizne rezerve, za nakup deležev v svojem poslu svojih obstoječih lastnikov, za odplačilo kratkoročnih zadolžitev, da bi omogočil kapital za investicije v svoje obstoječe posle, da bi se razširil v komplementarne nove posle ter za druge splošne podjetniške namene.

Podjetji Morgan Stanley in Citi sta globalna koordinatorja ponudbe in predstavnika odkupnikov primarne izdaje vrednostnih papirjev, s podjetji Merrill Lynch & Co., Credit Suisse, Lehman Brothers in Deutsche Bank Securities pa so skupni knjigovodje ponudbe.

Ponudba bo izvedena le s pomočjo prospekta. Izvode končnega prospekta, ko bodo na voljo, bo mogoče dobiti z navezavo stikov s podjetjem Morgan Stanley & Co. Incorporated, 180 Varick Street, New York, New York 10014, attention: Prospectus Department, ali z elektronskim pismom na prospectus@morganstanley.com, ali z navezavo stikov s podjetjem Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 (tel: 718-765-6732; faks: 718-765-6734). Končni prospekt, ko bo na voljo, bo morda tudi na spletni strani Komisije za vrednostne papirje na http://www.sec.gov.

O The Blackstone Group

The Blackstone Group je vodilni upravitelj globalnega alternativnega premoženja in ponudnik finančnega svetovanja. Posli upravljanja alternativnega premoženja podjetja vključujejo korporativne sklade zasebnega lastniškega kapitala, sklade za nepremičninske priložnosti, kritne sklade, mezzanine sklade, sklade za prednostne dolgove, lastniške kritne sklade in zaprte vzajemne sklade. The Blackstone Group nudi tudi različne storitve finančnega svetovanja, vključno s svetovanjem pri združitvah in pridobitvah, svetovanjem pri prestrukturiranju in reorganiziranju ter storitvami vlaganja v sklade.

KONTAKT:

The Blackstone Group

John Ford, +1 212 583 5559

ford@blackstone.com