O-STA

Družba Blackstone pravi, da je članek v časopisu The New York Times netočen in zavajajoč

Partnerji bodo morali ob prvi izdaji delnic za javnost plačati več kot 900 milijonov ameriških dolarjev davkov

NEW YORK -- (BUSINESS WIRE) - 13. julij 2007 - Družba The Blackstone Group (NYSE: BX) je danes izjavila, da je članek na naslovnici časopisa The New York Times poln netočnih podatkov, mitov in zavajanj, ki ustvarjajo lažen vtis o davčnem ravnanju družbe Blackstone in njenih partnerjev.

Blackstone nikakor ne izkorišča vrzeli v davčni zakonodaji ampak uporablja standarden način za obračunavanje davkov, ki ga ob prodaji premoženja na splošno uporabljajo zasebna in javna podjetja.

Časopis The Times poroča, da se bodo partnerji družbe Blackstone ob prodaji deležev učinkovito izognili plačilu davkov, v resnici pa bodo morali plačali davek za vsak dolar, ki ga bodo prejeli od prve izdaje delnic za javnost, in sicer po normalni stopnji za kapitalske dobičke. Časopis The Times je nadalje očital partnerjem družbe Blackstone, da bodo za presežek davkov, ki jih bodo plačali ob prodaji deležev, od vlade prejeli ugodnosti, kar je povsem netočno. Partnerji ne bodo od vlade prejeli nobenega dobropisa za že plačane davke ali plačila, kot jim je očital časopis The Times.

Lastniki družbe Blackstone so deleže svoje družbe prodali entiteti v javni lasti. Tako kot pri vsaki prodaji premoženja družbe, je kupec upravičen do davčnih ugodnosti, ki temeljijo na nakupni ceni. Običajno kupec in prodajalec te davčne ugodnosti upoštevata pri določitvi nakupne cene. Na splošno velja, da če bo kupec upravičen do davčnih ugodnosti, v osnovi plača več, kot če teh davčnih ugodnosti ne bi prejel. To je bil del dogovora z odkupniki primarne izdaje vrednostnih papirjev, podatek pa je bil v celoti razkrit javnosti, kot del prve izdaje delnic za javnost.

Edina razlika v primeru družbe Blackstone je ta, da so se stranke dogovorile, da bo javna družba, ki kupuje poslovne deleže, dodatno nakupno ceno plačala naknadno in ne takoj. Ta pristop se uporablja za javne in zasebne transakcije že več let in pri tem ne gre za neprimerno uporabo davčne zakonodaje.

V članku ni omenjeno, da bodo partnerji družbe Blackstone plačali davke za vsa prihodnja plačila, ki predstavljajo obdavčljiv dohodek. V analizi, predstavljeni v članku, je bila uporabljena nenavadno nizka stopnja popusta, s čimer so poskusili zavajajoče predstaviti ugodnosti, dejstvo, da bodo partnerji morali za vsa plačila plačati davke, pa sploh ni omejeno.

V nasprotju s trditvijo v članku, ki pravi, da partnerji družbe Blackstone ob prodaji ne bodo plačali nobenega davka, bodo partnerji v resnici morali kot posledico prve izdaje delnic za javnost plačati več kot 900 milijonov ameriških dolarjev davkov.

In kot zadnje je časopis The Times še nadalje napačno opredelil prvo izdajo delnic za javnost, ko je dejal, da so partnerji svoje premoženje prodali "iz svojega levega žepa v desnega"; v resnici so namreč partnerji družbe Blackstone svoje poslovne deleže prodali javnemu podjetju.

O družbi The Blackstone Group

The Blackstone Group je vodilni globalni alternativni upravitelj premoženja in ponudnik storitev finančnega svetovanja. Njegova podjetja za alternativno upravljanje premoženja se ukvarjajo z upravljanjem skladov s korporativnim zasebnim lastniškim kapitalom, skladov za nepremičninske priložnosti, kritnih skladov, mezzanine skladov, skladov za prednostne dolgove, lastniških kritnih skladov in zaprtih vzajemnih skladov. Družba The Blackstone Group zagotavlja različne storitve finančnega svetovanja, vključno s svetovanjem glede združitev in prevzemov, svetovanjem glede prestrukturiranja in reorganizacije ter storitvami vlaganja v sklade.

Napovedi za prihodnost

Ta objava za javnost lahko vsebuje napovedi za prihodnost, v pomenu, ki ga opredeljujeta razdelek 27A ameriškega Zakona o vrednostnih papirjih (The Securities Act) iz leta 1933 in razdelek 21E Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji (The Securities Exchange Act) iz leta 1934. Te napovedi za prihodnost med drugim odražajo naša trenutna predvidevanja glede našega poslovanja in finančne uspešnosti, prepoznati pa jih je mogoče po izrazih "upati", "biti prepričan", "pričakovati", "potencialen", "nadaljevati", "bi lahko", "bo", "bi moral", "skušati", "približno", "predvidevati", "nameravati", "načrtovati", "ocenjevati", "pričakovati" ali zanikanih različicah teh izrazov oziroma po drugih podobnih izrazih. Taka predvidevanja za prihodnost so predmet različnih tveganj in negotovosti. Glede na to se pojavljajo pomembni dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se bodo dejanski izidi ali rezultati materialno razlikovali od teh, pričakovanih v teh napovedih. Menimo, da ti dejavniki vključujejo dejavnike, opisane v razdelku z naslovom "Dejavniki tveganja" v našem prospektu z dne 21. junija 2007, ki smo ga vložili pri SEC v skladu s pravilom 424(b) zakona o vrednostnih papirjih z dne 25. junija 2006 ("prospekt") ter je dostopen na spletnem mestu ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (Securities and Exchange Commission - SEC) na naslovu sec.gov (vendar niso omejeni nanje). Teh dejavnikov se ne sme razlagati kot izčrpne, ampak jih je treba brati v povezavi z drugimi previdnostnimi izjavami, ki so vključene v to objavo za javnosti in v prospekt. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za javno posodobitev in popravljanje kakršnih koli napovedi za prihodnosti, kot posledico novih informacij, prihodnjega razvoja dogodkov niti iz drugih razlogov.

" Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoc in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice".

PODATKI ZA STIK:

The Blackstone Group

John Ford, +1 212-583-5559

ford@blackstone.com

ali

The Brunswick Group

Steve Lipin, +1 212-706-7875

slipin@brunswickgroup.com