O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana

Padanje natalitete prebivalstva, značilno za zadnje desetletje, se je v letu 2000 naposled nekoliko zaustavilo. Naravni prirastek je bil v Zdravstveni regiji Ljubljana pozitiven.

Število starejšega prebivalstva, starega 65 in več let, se je v obdobju od leta 1988 do 2000 povečalo za kar 40 odstotkov. Povprečna starost, ki jo doživijo prebivalci ljubljanske zdravstvene regije, je več kot 70 let, kar je povsem primerljivo z razvitim svetom.

Otroci v starosti do 6 let vse pogosteje obiskujejo zdravnika, medtem ko se odrasli premalo odločajo za obisk zobozdravnika. Bolniške se v Zdravstveni regiji Ljubljana podaljšujejo. Število prijavljenih črevesne bolezni še vedno narašča.

Vljudno Vas vabimo na novinarsko konferenco v četrtek, 18. oktobra, ob 10.30 v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29.

Predstavili vam bomo osrednje ugotovitve iz letopisa za zdravstveno regijo Ljubljana za leto 2000 in prvo številko "Mojega zdravja", informativnega lista, namenjenega prebivalcem ljubljanske zdravstvene regije.


Veselim se srečanja z Vami!


Direktor ZZV Ljubljana
Marko Vudrag, dr. med.spec. higiene