O-STA

Podjetje Pipelife dopolnilo kreditni aranžma

September 2007: Pipelife, eno od vodilnih svetovnih podjetij v proizvodnji plastičnih cevi in montažne opreme, je 21. septembra 2007 dopolnilo svoj kreditni aranžma

Podjetje Pipelife International je danes prek svoje podružnice Pipelife Finance B.V. dopolnilo svoj večvalutni dolgoročni kreditni aranžma in revolvinški akreditiv z dne 25. oktobra 2005. Medtem ko dejanski kredit znaša 169 milijonov evrov, je bila dopolnjena kreditna linija povišana na 189 milijonov evrov. Novo petletno večvalutno posojilo je razdeljeno v revolvinški akreditiv v višini 174 milijonov evrov in dodatna posojila v višini 15 milijonov evrov. Dopolnilo in novo izjavo o kreditu je pripravila banka Bank Austria Creditanstalt AG.

"Po uspešnem vstopu podjetja Pipelife na evropski finančni trg leta 2004 je tudi ob refinanciranju leta 2005 novoizdane delnice vpisalo preveč interesentov," je povedal finančni direktor Pipelife Marc Vandermensbrugghe. "In če upoštevamo še trenutne težke pogoje na finančnih trgih, je preveliko število interesentov jasen znak, da finančna skupnost zaupa podjetju Pipelife," je dodal Vandermensbrugghe. Posojila bodo namenjena ponovnemu financiranju obstoječega večvalutnega posojila, vrednega 165 milijonov evrov, ter za splošne potrebe podjetja.

Pipelife ima sedež v Avstrijskem Wr. Neudorfu in je eden od vodilnih dobaviteljev sistemov plastičnih cevi na svetu. Leta 2006 je okvirna prodaja podjetja znašala 826 milijonov evrov, zaposlovalo je 3000 ljudi, trenutno pa je prisotno v 29 državah. Proizvaja in trži široko paleto kakovostnih sistemov cevi in nudi specifične rešitve za komunalno infrastrukturo kakor tudi za industrijski in stanovanjski sektor. Pipelife je mešano podjetje belgijskega podjetja Solvay in avstrijskega podjetja Wienerberger.

Več informacij je na voljo na naslovu: www.pipelife.com

Alexander Leutner

alexander.leutner@pipelife.com

Pipelife International

Andreas Strobl

+43 2236 439 39 17

Pipelife International

Tržna komunikacija Finance

andreas.strobl@pipelife.com

+43 2236 439 39 19