O-STA

EU odobrila PPG-jev prevzem SigmaKalona

Prevzemni postopek se odvija kot načrtovano

PITTSBURGH, ZDA - (BUSINESS WIRE) - 10. december 2007 - Podjetje PPG Industries (NYSE: PPG) je danes sporočilo, da je Evropska unija odobrila njegovo ponudbo o nakupu SigmaKalon Groupa, ki je v lasti globalnega podjetja zasebnega kapitala Bain Capital. Celotna vrednost transakcije, vključno z domnevnim dolgom, znaša približno 2,2 milijarde evrov.

PPG je zaključil posvetovanje s ključnimi predstavniški telesi zaposlenih v začetku oktobra. Podjetje pričakuje, da bo prevzem zaključen v naslednjih 45 dnevih. SigmaKalon Group je svetovno proizvajalec premazov s sedežem v nizozemskem Uithoornu. SigmaKalon proizvaja arhitekturne, zaščitne in ladijske industrijske premaze in je vodilni dobavitelj premazov v Evropi in na drugih ključnih trgih po svetu. O PPG PPG, ki ima sedež v Pittsburghu, je svetovni dobavitelj barv, premazov, kemikalij, optičnih proizvodov, specialnih materialov, stekla in steklenih vlaken. Podjetje zaposluje več kot 34.000 ljudi ter ima 125 proizvodnih obratov in podružnic v več kot 25 državah. PPG-jeve delnice kotirajo na newyorški borzi vrednostnih papirjev (simbol: PPG). Za več informacij obiščite www.ppg.com.

O Bain Capitalu

Bain Capital (www.baincapital.com) je svetovno podjetje zasebnega kapitala, ki posluje na različnih kapitalskih področjih, vključno z zasebnim, tveganim in javnim kapitalom ter s finančnimi vzvodi in ima okoli 60 milijard dolarjev premoženja v upravljanju. Že od svojih začetkov, ki segajo v leto 1984, Bain Capital vlaga v zasebni kapital in je izpeljal prevzeme več kot 250 podjetij po svetu, vključno z industrijskimi proizvajalci in proizvajalci potrošniških izdelkov kot so Brenntag, FCI, Sealy, Bombardier Recreational Products, Novacap, Innophos, Boart Longyear in FCI. Ob sedežu v ameriškem Bostonu ima Bain Capital podružnice še v Londonu, New Yorku, Münchnu, Tokiu, Hong Kongu in Šanghaju.

Napovedi za prihodnost

Napovedi v tem sporočilu za javnost, ki se nanašajo na zadeve, ki niso zgodovinska dejstva, so usmerjene v prihodnost in zrcalijo trenutne poglede podjetja glede prihodnjih dogodkov ali ciljev in finančnih ali poslovnih rezultatov. Te zadeve zajemajo tveganja in negotovosti o katerih govorijo tudi redna letna (obrazec10K) in četrtletna (obrazec 10Q) poročila PPG Industries ter aktualno poročilo o trenutnem stanju (obrazec 8K), ki so jih posredovali ameriški Komisiji za vrednostne papirje. Tako bi lahko veliko dejavnikov vplivalo na to, da bi dejanski rezultati zelo odstopali od napovedi za prihodnost.

Med temi dejavniki so naraščajoča cena ter konkurenca izdelkov domačih in tujih proizvajalcev, nihanje cene in dostopnosti surovin in energije, sposobnost obdržati dobre odnose ter sporazume z dobavitelji, poslovni in politični pogoji na notranjih trgih, devizni tečaji in nihanja le-teh ter vpliv okoljevarstvene zakonodaje, nepričakovane motnje poslovanja in možni nepredvideni pravdni spori, tudi taki, ki bi lahko sledili, če ne pride do azbestne poravnave, ki zadeva SEC, ki je obravnavana to PPG-jevih dopisih. Kljub vsemu ni možno napovedati ali identificirati vseh takih dejavnikov. Ker naj bi bil seznam zgoraj navedenih dejavnikov reprezentativen, nobena tovrstna lista ne bi smela biti mišljena kot dokončna navedba vseh potencialnih tveganj in negotovosti. Nenavedeni dejavniki namreč lahko predstavljajo velike dodatne ovire pri izvajanju teh napovedi za prihodnost.

Posledice bistvenih razlik primerjave rezultatov s pričakovanimi, bi med drugim lahko zajemale prenehanje in motnje poslovanja, finančne izgube, pravno odgovornost do tretjih strani in podobna tveganja, ki bi lahko zelo škodljivo vplivala na PPG-jevo konsolidirano finančno stanje, poslovanje ali likvidnost.

KONTAKT:

PPG Industries

Jack Maurer, 412-434-2181

jmaurer@ppg.com

ali

Vlagatelji:

Vince Morales, 412-434-3740

vmorales@ppg.com