O-STA

SemGroup prodaja skladišče naftnih derivatov v Walesu; največje tovrstno skladišče v Združenem kraljestvu je na strateški lokaciji, primerni za distribucijo na velike trge

TULSA, Oklahoma, ZDA.--(BUSINESS WIRE)--14. oktober 2008--Družba

SemGroup, L.P. ("SemGroup") je sporočila, da namerava ovrednotiti

ponudbe za prodajo svoje podružnice SemLogistics Milford Haven Limited

("SemLogistics"), ki ima v lasti največjo neodvisno skladišče naftnih

derivatov v Združenem kraljestvu. Skladišče leži v Milford Havenu na

zahodni obali Walesa in s komercialno zmogljivostjo 8,5 milijona sodčkov

oskrbuje trge v Evropi, na vzhodni obali ZDA in v Afriki. SemLogistics

ni vključena v postopek prisilne poravnave v ZDA.

SemGroupov finančni svetovalec Blackstone Group ("Blackstone") je pričel

zbirati neobvezujoče ponudbe za objekt. Zainteresirani ponudniki naj

kontaktirajo Raffiqa Nathooja ali Petra Laurinaitisa v Blackstonovi

pisarni v New Yorku na telefon 212-583-5000.

Opis SemLogisticsovega terminala:

- 52 aktivnih nadzemeljskih rezervoarjev za skladiščenje različnih

naftnih derivatov (od surove nafte do rafiniranih produktov kot so

bencin, kerozin in dizel), pri čemer je še prostora za širitev,

- globokomorsko pristanišče, dva pomola, ki sta primerna za ladje z

nosilnostjo do 165.000 ton, ter dostop do železnice in naftovoda,

- dokazan stabilen denarni tok,

- investicije v višini več kot 50 milijonov dolarjev od leta 2006 za

obnovo in posodobitev rezervoarjev.

O družbi SemGroup

SemGroup je energetska storitvena družba, ki energetski industriji

omogoča transport produktov od vrtine do veleprodajnega trga. SemGroup

ponuja različne storitve za končne uporabnike in porabnike surove nafte,

plina, utekočinjenega plina, naftnih derivatov in asfalta, med drugim

nabavo, prodajo, obdelavo, transport, terminalske storitve in

skladiščenje energentov. SemGroup oskrbuje stranke v ZDA, Kanadi, Mehiki

in Walesu.

Ta izjava za javnost ni ponudba za prodajo oziroma poziv za izraz

interesa za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev in ne predstavlja

ponudbe, poziva za izkaz interesa ali prodaje kakršnihkoli vrednostnih

papirjev v državah, kjer bi takšna ponudba, poziv za izkaz interesa ali

prodaja bile nezakonite brez registracije ali kvalifikacije v skladu z

zakoni o vrednostnih papirjih v tej državi.

KONTAKT: Sitrick And Company

Lance Ignon

415-793-8851

310-788-2850