O-STA

Skupščina potrdila rekordne rezultate poslovanja Loterije Slovenije, d. d. v letu 2008

Ljubljana, 23. junij 2009

XII. zasedanje skupščine Loterije Slovenije, d. d. je potekalo 23. maja 2009 na sedežu družbe Loterije Slovenije, Gerbičeva ulica 99, Ljubljana.

Skupščina se je seznanila in potrdila rekordne rezultate poslovanja Loterije Slovenije, d. d. v letu 2008.

Skupščina je potrdila predlog Nadzornega sveta in Uprave o izplačilu dividend, ki so v skladu s sprejeto dolgoročno strategijo družbe o izplačilu dividend. Dividenda znaša 37,00 € bruto na delnico.

Hkrati je Skupščina sejnine uskladila v skladu s sklepom vlade Republike Slovenije.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi,

tel. +38612426149, e-mail: mateja.slamnik@loterija.si