O-STA

Najdi.si še vedno najbolj obiskana slovenska spletna stran!

Ljubljana, 24. junij 2009 - Po podatkih drugega letošnjega merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) je Najdi.si še vedno najbolj obiskana slovenska spletna stran.

Po metodologiji MOSS-a je vodilni slovenski spletni iskalnik Najdi.si s skoraj 600.000 različnimi mesečnimi obiskovalci spletna stran z najvišjim dosegom (52,4 %), kar pomeni, da je stran Najdi.si v maju 2009 obiskalo največ različnih slovenskih uporabnikov (t. i. unique userjev).

Celotna mreža spletnih medijev Najdi.si (v merjenju so poleg iskalnika Najdi.si sodelovale še nepremicnine.net, Shrani.si, Brezplacne-igre.com, Simpatije.com in Novogradnje.si) ima tudi v primerjavi z drugimi mrežami spletnih medijev daleč največ različnih slovenskih spletnih uporabnikov.

V populaciji od 10 do 75 let je bilo maja 2009 66 % mesečnih uporabnikov interneta, kar predstavlja 1.136.549 prebivalcev Slovenije v starosti od 10 do 75 let. Med mesečnimi uporabniki interneta je dobra polovica moških, 47 % je žensk in 53 % moških.

Dodatne informacije:

Mihaela Hočevar, Služba za odnose z javnostmi (mihaela.hocevar@najdi.si)

Najdi.si, d. o. o.

Stegne 31

1000 Ljubljana