O-STA

Tauern Gas plinovod z 29. junijem 2009 začel postopek Odprta sezona TGL 2009 za dodelitev deležev transportnih zmogljivosti

Dunaj. Postopek za dodelitev deležev transportnih zmogljivosti, ki je poznan kot Odprta sezona TGL 2009 (TGL Open Season 2009), se začne 29. junija. Na tej točki študije izvedljivosti bo določeno povpraševanje na trgu, in sicer na osnovi prošenj za zavezujočo dobavo in dolgoročnih transportnih zmožnosti dodeljenih na nediskriminatorni osnovi. Do udeležbe so upravičena vsa podjetja, ki bodo prijavo vložila med 29. junijem in 21. avgustom 2009 in ki izpolnjujejo zahteve splošnih pravil (TGL AVR - OS).

"Projekt plinovoda Tauern (TGL) omogoča nepretrgano dobavo plina na razdalji 290 km med Haimingom na Bavarskem preko Zgornje Avstrije do Malborghetta/Tarvisa v Italiji in bo povečal varnost dobave v Avstriji in Evropi," pojasnjuje upravni direktor podjetja Tauerngasleitung d.o.o., Thomas Kettl. Plinovod Tauern Gas Avstrijo in plinsko omrežje osrednje Evrope povezuje s Sredozemljem in s plinskimi trgi Italije in jugovzhodne Evrope preko geografsko najkrajše poti, ki vodi preko Alp. Odločitev Evropske komisije, da TGL vključi sklop
vseevropskega omrežja (TEN), potrjuje vseevropski pomen tega transalpskega projekta, katerega skupna investicija znaša okoli milijardo evrov.

V sklopu Odprte sezone TGL 2009 bodo transportne zmožnosti v severno kakor tudi južno smer ponujene za obdobje 25 let. Postopek je razdeljen v informativno fazo, zavezno fazo in dodelitveno fazo - v skladu z splošnimi pravili Odprte sezone TGL 2009 (TGL AVR - OS). V informativni fazi se bodo zainteresirane strani imele možnost prijaviti kot udeleženke, s čimer bodo v zavezni fazi lahko oddale zavezujočo prošnjo za zmožnosti. Dodelitvena faza se začne po obvestilu o oprostitvi, za katero se je TGL prijavil v skladu s poglavjem 20a avstrijskega zakona o trgu plina (Gaswirtschaftsgesetz), s strani Komisije za energetski nadzor in po zaključku postopka o pregledu te odločitve s strani Evropske Komisije. V dodelitveni fazi pride do dodelitve zavezujoče zmožnosti in do sklenitve pogodb o transportni storitvi.

Odprta sezona TGL 2009 se zaključi s sklenitvijo pogodb o transportni storitvi. Operaterji projekta se bodo nato nemudoma odločili glede izvedbe.

Podatki o plinovodu Tauern Gas in dokumentacija, povezana s sodelovanjem pri Odprti sezoni TGL 2009, so na voljo na spletni strani www.tauerngasleitung.at. Stran TGL bo osrednja informacijska točka v obdobju Odprte sezone TGL 2009.

O projektu
Projekt plinovoda Tauern (TGL) omogoča nepretrgano dobavo plina na razdalji 290 km med Haimingom na Bavarskem preko Zgornje Avstrije do Malborghetta/Tarvisa v Italiji in bo povečal varnost dobave v Avstriji in Evropi. Plinovod bo imel transportno zmožnost 1.300.000 Nm³/h tako proti severu kot proti jugu. Za projektom TGL stoji pretežno avstrijski konzorcij podjetij. Deleže v podjetju Tauerngasleitung GmbH imajo Energie AG Oberösterreich (15%), Kelag (7,5%), RAG (10%), Salzburg AG (15%) in TIGAS-Erdgas Tirol GmbH (7.5%). E.ON Ruhrgas AG, eden vodilnih evropskih dobaviteljev plina, ima 45-odstotni lastniški delež. Če bodo rezultati študije o izvedljivosti projekta in ocena njegovega vpliva na okolje pozitivni, je začetek gradnje plinovoda načrtovan za leto 2010. Zaključek in podelitev pooblastila za delovanje sta predvidena za leto 2015.


Dodatne informacije:

TGL-Medienkoordination:
Maria Wedenig
c/o ikp GmbH
+43 (0)1/524 77 90-16
maria.wedenig@ikp.at