O-STA

Družba Paloma, Sladkogorska tovarna papirja, d.d., Sladki Vrh objavlja prosti delovni mesti vodilnih delavcev

DIREKTOR PRODAJNEGA PODROČJA POSLOVANJA M/Ž

za določen čas štirih let, s polnim delovnim časom

Od kandidata pričakujemo:

• visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri,

• 7 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih z dokazanimi sposobnostmi za doseganje prodajnih ciljev v mednarodni prodaji,

• aktivno znanje angleškega in nemškega jezika,

• poznavanje dela z računalnikom,

• odlične organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti s ciljnim vodenjem, visoko delovno učinkovitostjo in prodornostjo za doseganje dogovorjenih ciljev ter visoko stopnjo sprejemanja odgovornosti, visoko stopnjo tržne bistrosti in k strankam usmerjenim intenzivnim pristopom, močne analitične sposobnosti za ocenjevanje priložnosti na trgu in ocenjevanje konkurence, dojemljivost za kulture in fleksibilnost pri prilagajanju spreminjajočim se kulturnim okoljem ter pripravljenost na

službena potovanja. Kandidat mora k prijavi priložiti tudi štiriletni program dela na prodajnem področju poslovanja družbe, ki mora biti naravnan inovativno in v zagotavljanje kontrolne rasti ter dolgoročno stabilnost podjetja.

VODJA PRODAJE M/Ž

za določen čas štirih let, s polnim delovnim časom

Od kandidata pričakujemo:

• visokošolsko ali višješolsko izobrazbo ekonomske smeri,

• 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih z dokazanimi sposobnostmi za doseganje prodajnih ciljev na zahodnih trgih,

• aktivno znanje angleškega in nemškega jezika,

• poznavanje dela z računalnikom,

• odlične organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti s ciljnim vodenjem, visoko delovno učinkovitostjo in prodornostjo za doseganje dogovorjenih ciljev ter visoko stopnjo sprejemanja odgovornosti, visoko stopnjo tržne bistrosti in k strankam usmerjenim intenzivnim pristopom, močne analitične sposobnosti za ocenjevanje priložnosti na trgu in ocenjevanje konkurence, dojemljivost za kulture in fleksibilnost pri prilagajanju spreminjajočim se kulturnim okoljem ter pripravljenost na službena potovanja.

Kandidat mora k prijavi priložiti tudi štiriletni program dela na zahodnih trgih, ki mora biti naravnan inovativno in v zagotavljanje rasti prodaje na teh trgih. Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika pri obeh objavljenih delovnih mestih kandidat izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal v angleškem ali nemškem jeziku, ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem ali nemškem jeziku, ali dokazilom o opravljenem izpitu iz angleškega ali nemškega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija.

Vabimo vas, da svoje ponudbe s programom dela in življenjepisom, v katerem naj bodo podrobno opisane dosedanje delovne izkušnje in pridobljena znanja, reference ter dokazila, pošljete v roku 10 dni od objave na naslov: Paloma, Sladkogorska tovarna papirja, d.d., Sladki vrh, Kadrovsko-pravna služba, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh.

Družba Paloma Sladkogorska tovarna papirja d.d. Sladki vrh