O-STA

Otvoritev občasne razstave, v ponedeljek 31.8.2009 ob 18. uri v Galeriji grad (Trg svobode 1) Pokrajinskega muzeja Maribor

PRETEKLOST SEDANJOSTI - SEDANJOST PRIHODNOSTI

Ob 50-letnici konservatorsko-restavratorske dejavnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor

Predmete kulturne dediščine, kot jih pojmujemo danes, so ljudje zbirali, hranili, proučevali, razstavljali ter bolj ali manj vešče restavrirali praktično skozi vso zgodovino. Tudi v Pokrajinskem muzeju Maribor je bilo v njegovi več kot stoletni zgodovini podobno. Predmeti, ki so se zbirali v različnih zbirkah, so bili različno ohranjeni, nekateri skoraj kot novi, drugi potrebni nujnih posegov. Zato bi bilo napak govoriti, da so se v muzeju začeli ukvarjati z restavriranjem pred petdesetimi leti. Leto 1959, ko se je v muzeju zaposlila prva "preparatorka", gospa Marija Žužek, res štejemo za začetek organiziranega kontinuiranega in sistemskega dela oddelka za konserviranje in restavriranje, a konservirali, restavrirali, renovirali so že mnogo prej, kar je videti tudi na predmetih, ki jih hranimo v zbirkah in depojih.

Z občasno razstavo ob 50-letnici konservatorsko-restavratorske dejavnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor se spominjamo dela naših predhodnikov, ki so v preteklosti ohranjali predmete kulturne dediščine v muzeju in prikazati skromen delček tistega, kar so postorili. Prav tako pa razstava prikazuje konservatorsko-restavratorsko dejavnost danes: konserviranje in restavriranje predmetov, urejene in prenovljene delavniške prostore, izpostavljenih je nekaj večjih in obsežnejših posegov na predmetih pa tudi pedagoško in andragoško dejavnost oddelka.

Razstava bo odprta od 31.8.2009 do 30.12.2009.

DODATNE INFORMACIJE:

Uroš Dokl
Pokrajinski muzej Maribor
Grajska ul. 2
2000 Maribor, Slovenija
(02) 228 35 64
uros.dokl@pmuzej-mb.si
http://www.pmuzej-mb.si