O-STA

REUS - PRVA SPECIALIZIRANA RAZISKAVA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SLOVENIJE

Ljubljana, 27. avgust 2009 - V kakšni meri smo Slovenci učinkoviti pri rabi energije in uvajanju obnovljivih virov? Katerih virov energije se najpogosteje poslužujemo? Kakšne so vedenjske navade in pripravljenost za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije? To je le nekaj vprašanj, na katera nudi odgovore Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, katere pobudnik, nosilec in investitor je agencija Informa Echo.

Učinkovita raba energije (skrajšano URE) je vse bolj aktualno in pereče področje, v katerem se prepletajo družbeni in gospodarski interesi ter interesi posameznikov. Družbeni interes predstavlja predvsem zanesljiva oskrba z energijo, po drugi strani pa zmanjševanje vplivov na okolje, ki jih v veliki meri povzroča pridobivanje in poraba energije. Podjetja vidijo svoj interes v razvijanju konkurenčne prednosti, ki jo v vse večji meri predstavlja prav URE. Posameznike motivira predvsem prihranek, vse bolj pomembna motivacija pa jim postaja tudi okolju prijazno ravnanje.

Reševanje problematike URE zahteva celovito obravnavanje različnih dejavnikov, od energetske učinkovitosti stavb, proizvodnje in porabe energije ter s tem povezanih vplivov na okolje, na osebni ravni pa osveščanje, spreminjanje navad ter razvijanje odnosa do rabe energije. Zato je URE kompleksno področje, ki zahteva interdisciplinarni pristop.

Raziskava REUS je rezultat povezovanja in sodelovanja

Raziskava REUS je prva specializirana raziskava energetske učinkovitosti Slovenije, ki omogoča vpogled v dejansko stanje in spremljanje rabe energije v gospodinjstvih. Pobudnik, nosilec in investitor raziskave REUS je agencija Informa Echo, ker učinkovito rabo energije (URE) obravnava kot družbeno koristnost in kot najučinkovitejši in najcenejši način za zmanjševanje porabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Izvajalec je podjetje Valicon, Eco Consulting pa strokovni svetovalec.

Namen raziskave REUS je ugotoviti in v času spremljati, v kakšni meri smo Slovenci učinkoviti pri rabi energije in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Podjetjem in ustanovam raziskava REUS zagotavlja podatke, ki so lahko koristni pri načrtovanju, razvoju, proizvodnji in trženju, predvsem pa pri pozicioniranju in razvijanju odnosov s kupci, odjemalci ter drugimi ključnimi ciljnimi skupinami. Nenazadnje je namen raziskave ugotoviti tudi, ali bomo uspeli doseči zastavljene cilje v okviru energetske politike Slovenije in izpolniti obljube Evropski skupnosti.

Struktura raziskave REUS

Prvi val raziskave je bil opravljen na reprezentančnem vzorcu 1078 gospodinjstev. Anketiranje je potekalo z obiskom na domu, anketirana populacija pa obsega posameznike od 15 do 65 let.

Raziskava je razdeljena v dva dela. Standardni modul omogoča celovito sliko URE v slovenskih gospodinjstvih in bo skozi čas omogočal kontinuirano spremljanje trendov rabe energije. Odprti modul je namenjen podjetjem ali ustanovam (pristopnikom k raziskavi), ki jih podrobneje zanima specifično področje rabe energije.

Rezultati prvega vala raziskave so dostopni od avgusta 2009 in jih je mogoče naročiti na agenciji Informa Echo, uporabnikom pa so na voljo v dveh poročilih.

Raziskava REUS zajema celotno področje rabe energije v gospodinjstvih

Obe poročili - Rezultati raziskave in Analiza in razlaga rezultatov - sta razdeljeni na štiri poglavja.

PRVO POGLAVJE prikazuje stanje objektov, v katerih živijo anketirani - starost, tipi objektov, izolacija celotnega ovoja, kvaliteta oken, izvedene sanacije. Kot kažejo rezultati raziskave, se splošno stanje stanovanjskih objektov stalno izboljšuje, na kar kaže tudi podatek, da je bilo veliko sanacij izvedenih v zadnjih petih letih. Gospodinjstva imajo najmanj podatkov o kvaliteti izolacije streh in fasad, zanimiv pa je podatek, da ima še skoraj polovica gospodinjstev (42 %) dvoslojna lesena okna (s 35 % pa sledijo izolacijska PVC okna).

DRUGO POGLAVJE vključuje sisteme prezračevanja, ogrevanja in hlajenja v gospodinjstvih.

Med viri ogrevanja so kot najosnovnejši in najstarejši energent najbolj poznana drva (pozna jih 89 %), zaradi pogostosti uporabe in večje medijske pozornosti pa jim sledi kurilno olje (85 %). Visoko se je uvrstila tudi sončna energija, ki jo kot vir ogrevanja pozna 58 % anketiranih.

Spodbudno je tudi dejstvo, da pri zamenjavah in dopolnitvah ogrevanja gospodinjstva razmišljajo o obnovljivih virih energije, saj se jih kar 25 % nagiba k uporabi toplotne črpalke.

Približno polovica gospodinjstev v času bivanja vzdržuje temperaturo okoli 21 °C, kar je blizu optimalne temperature, medtem ko v času odsotnosti večji del gospodinjstev nekoliko zniža notranje temperature.

Ravnanje s toplo vodo je v gospodinjstvih nekoliko slabše, saj jih tretjina ne zapira tople vode med tuširanjem, umivanjem zob ali pomivanjem posode.

Klimatske naprave ima nameščenih že 16 % gospodinjstev, večinoma pa jih vklapljajo pri višjih zunanjih temperaturah (37 % med 25 in 28 °C, 41 % nad 28 °C) in z njimi hladijo več prostorov hkrati.

TRETJE POGLAVJE predstavlja ostalo rabo energije, kjer je zajeta raba električne energije za delovanje gospodinjskih naprav, razsvetljavo in zabavno elektroniko.

Povprečna poraba električne energije v gospodinjstvu znaša 3.513 kWh/leto. Tretjina gospodinjstev (29 %) porabi več električne energije od povprečja, kot vzrok pa navajajo predvsem večje število naprav ali oseb v gospodinjstvu.

Povprečna starost gospodinjskih naprav je od 5 do 10 let, med njimi pa je približno tretjina varčnejših (skupni deleži gospodinjstev z aparati energijskih razredov A, A+ in A++: sušilni stroj 25 %, pralni stroj 45 %, pomivalni stroj 30 %, zamrzovalnik 25 %, kombinirani hladilnik 32 %, hladilnik 31 %).

Pri uporabi naprav in razsvetljave so gospodinjstva dokaj vestna. 18 % gospodinjstev ima nameščenih več kot polovico varčnih svetil, s čimer so lahko porabo električne energije za razsvetljavo zmanjšali za 40 % in več. Slabi dve tretjini (65 %) gospodinjstev ima navado, da ob izhodu iz posameznega prostora ugasne luč. Če bi puščali razsvetljavo vklopljeno, bi bila poraba energije za razsvetljavo vsaj 10 % večja.

Manj učinkovito pa ravnajo z nekaterimi napravami zabavne elektronike in računalniki. Televizijske sprejemnike in hi-fi naprave ima v stanju pripravljenosti 37 % gospodinjstev, računalnike pa kar 51 % gospodinjstev. Poleg tega ima 59 % gospodinjstev občasno vklopljene naprave ob računalniku ali televizorju, kljub temu, da jih ne potrebuje.

ČETRTO POGLAVJE vključuje informiranost o URE in ostale splošne navade posameznikov v gospodinjstvih - mnenja o lastni rabi energije, mišljenju o pomembnosti varčevanja in varovanja okolja, načinu iskanja in pridobivanja informacij o varčevanju z energijo. Varčevanje energije je pomembno za 51 % anketiranih. Za 36 % predstavlja največjo motivacijo za varčevanje možnost prihranka denarja, 10 % varovanje okolja, 51 % anketiranih pa motivira oboje.

Poleg tega drugo poročilo - Analiza in razlaga rezultatov vsebuje še dodatno poglavje medsebojnih razmerij med različnimi podatki. Medsebojna razmerja omogočajo širše razumevanje in ponazoritev morebitnih vzrokov sprememb, kar uporabnikom raziskave omogoča večjo uporabnost rezultatov (povezava porabe električne energije in starosti električnih naprav, starost objekta in poraba energije, izvedena sanacija in poraba energije za ogrevanje, ...).

Sistem programov spodbujanja URE

Agencija za integrirano komuniciranje Informa Echo je že pred leti prepoznala svoj komunikacijski izziv v spodbujanju učinkovite rabe energije. Raziskava REUS je del komunikacijsko-poslovnega sistema programov spodbujanja učinkovite rabe energije (URE), ki ga je razvila agencija Informa Echo. Sistem vključuje tri programe, ki se med seboj dopolnjujejo - Mrežo družbeno-poslovne koristnosti Sinergija, kampanjo Energija si, bodi učinkovit in raziskavo REUS. Za razvoj inovativnega sistema programov spodbujanja URE, ki je zasnovan na sinergijskih načelih, je agencija Informa Echo prejela nagrado za družbeno odgovornost Horus 2009.

Kontinuiteta bo omogočala spremljanje trendov rabe energije

Raziskava REUS je zasnovana kot kontinuirana raziskava, ki se bo predvidoma izvajala enkrat letno. Začetek anketiranja 2. vala je predviden v začetku leta 2010, v raziskavo pa bosta vključeni tudi novi področji - transport in pitna voda. Pred začetkom drugega vala raziskave bodo dokončno opredeljeni tudi ključni kazalniki URE, ki bodo omogočali spremljanje trendov rabe energije v času.

###

Več informacij o raziskavi REUS lahko dobite pri Tatjani Šeneker, tatjana.seneker@informa-echo.si, 01 583 93 22.