O-STA

Gorenje uspešno kljub padanju gospodarske rasti

Preseganje načrtovanih ciljev in povečevanje tržnih deležev

Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih ustvarila 114 mrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je 20 % več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček v tem obdobju je bil 2,57 mrd SIT oziroma za 30 % večji kot lani. K povečanju čistih prihodkov so največ prispevala področja gospodinjskih aparatov, pohištva in storitev. Delež drugih dejavnosti v čistih prihodkih narašča in dosega 16,5 % oziroma je za 2,1 odstotne točke večji kot v enakem obdobju lani. Za investicije je bilo v devetmesečnem obdobju porabljenih 9,8 mrd SIT, od tega v krovni družbi 8,4 mrd SIT.

Poleg znanih vlaganj v tovarno hladilno zamrzovalnih aparatov in v novo Galvano, so pomembna vlaganja v razvoj aparatov, ki zadovoljujejo visoke energetske zahteve posameznih trgov, vgradnih aparatov in aparatov, ki širijo paleto ponudbe, kot so višji kombinirani hladilno zamrzovalnimi aparati, visoko obratni pralni stroji, posodobljeni sušilni aparati, prenovljeni štedilniki širine 600 mm z raznolikimi kuhališči, pečice s hladnimi vrati, ipd.

Gorenje torej kljub padanju trga presega načrtovane rezultate in povečuje tržne deleže. Skupna značilnost dogajanj na vseh trgih je velika konkurenca in velik pritisk na zniževanje cen, v državah z upadajočo stopnjo gospodarske rasti pa tudi padanje povpraševanja po potrošnih dobrinah. Največji padec povpraševanja beležimo na nemškem trgu, posledično pa tudi probleme nekaterih trgovcev z gospodinjskimi aparati in pohištvom. Nasprotno pa je Gorenje izredno hitro raslo na trgih skandinavskih držav, spodbudni trendi rasti prodaje pa se nadaljujejo tudi na trgih Vzhodne Evrope. V tem letu je pomembno porasel delež prodaje na trge nekdanje Jugoslavije, zlasti na Hrvaško. V večini od teh držav pa so ekonomske razmere take, da kupna moč prebivalstva ne narašča, prepočasi pa se vzpostavljajo tudi pogoji za delovanje trga, kar vpliva na še večje možnosti prodaje.

Gorenje vse bolj izkorišča sinergije, ki jih dajejo različna področja v Skupini kot je prodaja kuhinj in gospodinjskih aparatov, grelnikov vode, keramičnih ploščic in kopalniške opreme. Pri tem beleži zlasti uspešno prodajo na Češkem, kjer je Gorenje uspelo v desetih letih zgraditi mrežo lastnih in franšiznih prodajaln na celotnem območju Češke. K temu bo prispevala tudi izgradnja prodajno skladiščnih centrov, ki bodo olajšali prodajo na nekaterih trgih (npr. Poljska, Hrvaška) in iskanje atraktivnejših lokacij za predstavitev celovite ponudbe Gorenja (npr. Madžarska). Ne nazadnje Gorenje ostaja pri usmeritvi izgradnje lastnih proizvodnih obratov za pohištvo na območju nekdanje Jugoslavije.

Pričakovanja do konca leta so optimistična in z gotovostjo lahko pričakujemo, da bo Skupina Gorenje poslovno leto 2001 zaključila v skladu z napovedmi.