O-STA

NIL dosegel naziv ATP - Data Center Unified Computing Partner za jugovzhodno Evropo

Ljubljana, 14. septembra 2009: NIL je ponovno dosegel tehnološki preboj in zadostil vsem zahtevam za naziv Authorized Technology Provider (ATP) - Data Center Unified Computing Partner. Ta položaj omogoča NIL-u ustrezno prodajo, načrtovanje, postavitev in podporo za Ciscove rešitve s področja poenotene računalniške obdelave (unified computing), ki dopolnjujejo in na novo opredeljujejo obstoječe rešitve podatkovnih centrov.

Cisco Unified Computing System (UCS) obsega optimizacijo virtualizacije z uporabo standardnih strežnikov, rešitev Cisco Unified Fabric in samodejnega dodeljevanja virov. Omenjena rešitev razširja koncept virtualizacije na tvorjenje skupnih virov - deljenega pomnilnika, shranjevalnih naprav in procesorske moči. Sistem Cisco UCS je mnogo več kot le tehnološka inovacija in predstavlja velik korak k pospešenemu ustvarjanju poslovnih koristi.

Naziv ATP - Data Center Unified Computing Partner, ki ga je NIL dosegel, dokazuje ustrezno usposobljenost podjetja na področju sistemov Cisco UCS in podatkovnih centrov nasploh. NIL se je seznanil s tehnologijo poenotene računalniške obdelave (unified computing) že v zgodnjih fazah razvoja. Strokovnjaki NIL-a so se ustrezno izšolali - še več, NIL sam aktivno sodeluje pri razvoju tečajev s področja Cisco UCS in podatkovnih centrov.

http://www.nil.si/