O-STA

HyperCenter ali virtualizacija celotnega IT-ja

Računalništvo v oblaku (cloud computing) sodi med trenutno najbolj zanimive smeri v razvoju informacijske tehnologije. Gre za tehnologijo, ki prinaša rešitev za marsikateri problem obvladovanja IT-ja v podjetjih. Še več. Premišljena uporaba virtualizacije in konsolidacije vseh strojnih infrastrukturnih virov obeta korenito preobrazbo IT-okolij. Ta bodo sposobna hitrejšega prilagajanja sodobnim poslovnim procesom ob večji zanesljivosti in nižjih stroških. Še eno tržno sporočilo? V tem primeru gotovo ne.

Arhitekturo HyperCenter, razvito v podjetju NIL d.o.o., lahko predstavimo tudi kot 'zasebni oblak', ki v podjetju omogoča virtualizacijo strojne opreme od konca do konca (end to end). Poleg virtualizacije strežnikov ta arhitektura omogoča tudi omrežno virtualizacijo, virtualizacijo shranjevalnih omrežij (SAN, Storage Area Network), virtualizacijo požarnega zidu, uporabniških namizij itd.

Za kaj v resnici gre? Klasična organizacija IT-ja v podjetjih predvideva ločeno obvladovanje vseh informacijskih procesov in infrastrukture. Strežniki, omrežje, telefonija, splet, poslovne aplikacije in drugi gradniki IT-ja se v podjetjih vse prevečkrat sestavijo v razglašeni orkester. Vsaka nadgradnja ali namestitev nove aplikacije lahko zahteva ogromno dodatnega dela, preden se nov inštrument uglasi z ostalim orkestrom.

HyperCenter se omenjeni zagati izogne, saj predstavlja vmesno plast med aplikacijami, ki tečejo v podjetju, in potrebno infrastrukturo. Z virtualizacijo HyperCenter omogoči optimalno izrabo opreme, saj aplikacije lahko izkoristijo toliko procesne moči, pomnilnika in shranjevalnega prostora, kolikor teh virov v nekem trenutku potrebujejo. Torej vsi procesi, ki so do sedaj za delovanje potrebovali vsak svoj strežnik, tečejo na bistveno manjšem številu strežnikov, nadgradnje in nove namestitve pa postanejo stvar nekaj dni, saj je vse konsistentno in med seboj združljivo. Za lažjo predstavo: gre za podoben učinek, ki ga ima IP-telefonija v primerjavi s tradicionalno telefonijo. Klasična telefonska žica omogoča le en klic naenkrat, IP-telefonija pa na isti žici nekaj deset.

Prednosti lastnega 'oblaka' so za podjetja mnogotere. Najbolj očiten je stroškovni prihranek, saj se poleg nižjih stroškov zaradi zmanjševanja potrebnih strojnih virov posledično zmanjša tudi potreba po električnem napajanju, hlajenju ter prostoru, potrebnem za namestitev infrastrukture. Sledita visoka zanesljivost in prilagojenost varnostnih storitev, kar občutno zmanjšuje tveganja.

Arhitektura HyperCenter nudi tudi celoten nabor uveljavljenih asistenčnih storitev NIL Assist, hkrati pa se HyperCenter povezuje in vklaplja v obstoječa okolja z različnimi stopnjami virtualizacije - s tem pa organizaciji omogoča sprejemljivo mehak prehod v učinkovitejše delovanje.

Z arhitekturo HyperCenter tako NIL ostaja zvest samemu sebi, saj v Sloveniji in tujini ponovno narekuje nova gibanja in utira pot novim rešitvam. Celovite virtualizacije informacijske podpore v podjetjih namreč tudi v svetu danes ne obvladuje prav veliko ponudnikov.

www.nil.si