O-STA

Več kot četrtina zaposlenih v Evropi pod psihičnim pritiskom / V Berlinu se 8. oktobra začenja kampanja z geslom "Delo, v sozvočju z življenjem. Premaknimo Evropo"

Berlin, 7. oktobra

Medtem ko je delo fizično vse manj naporno, pa se povečujejo psihični pritiski in intenzivnost dela. Z delom povezane duševne težave ima 28 odstotkov zaposlenih v Evropski uniji, oziroma 56 milijonov ljudi. Anketa med prebivalci EU je pokazala, da ima 14 odstotkov delavcev stres, depresijo oziroma anksiozne motnje.

Veliko podjetij že sprejema preventivne ukrepe in v okviru programov za promocijo zdravja na delovnem mestu analizira dejavnike psihičnega stresa. Pobuda "Delo. V sozvočju z življenjem. Premaknimo Evropo" bo pozornost usmerila na pomen dejavnikov stresa pri delu in ugotavljala primere dobre prakse, ki bi jih lahko uporabili tudi v drugih podjetjih. Ob sodelovanju 20 držav članic Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu bo kampanjo uradno začela Evropska komisija na mednarodni konferenci v Berlinu 8. oktobra.

Delovne razmere niso vedno edini razlog za pojav duševnih bolezni, vendar pa se lahko bolezen še poslabša ali stopnjuje zaradi stresa, ki se pojavi, ko zaposleni nimajo zadostnega nadzora nad svojim delom, ob časovnem pritisku, slabem upravljanju, premalo ali preveč zahtevnih delovnih nalogah, negotovosti delovnega mesta in hrupu.

Vendar pa ne trpijo le zaposleni, ki so pod stresom, ampak tudi njihova podjetja. Utrujenost, težave s koncentracijo in nihanja v uspešnosti prizadanjeo tako kakovost dela kot delovno vzdušje. Približno polovico odsotnosti z delovnega mesta povzroča z delom povezan stres.

S pravočasnim posredovanjem pogosto lahko pomagamo preprečiti osebno krizo. Lahko skrajšamo odsotnost z delovnega mesta zaradi bolezni in podjetje ne trpi, ker so prizadete veščine zaposlenega. Samostojnost, dodatno izobraževanje, komunikacija in socialna podpora lahko ugodno vplivajo na zdravje zaposlenih in lahko omilijo posledice stresa.

Cilj 8. pobude Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) pod geslom "Delo. V sozvočju z življenjem. Premaknimo Evropo", je poudariti pomen promocije duševnega zdravja v vsej Evropi. Pobuda si prizadeva spremeniti Evropo v kraj, kjer zdravi delavci ustvarjajo zdrava podjetja. V okviru pobude bodo nevtralno ocenili dejavnosti za promocijo zdravja v vodilnih evropskih podjetjih iz 20 držav, ki bodo predstavila primere dobre prakse kot model za vso Evropo. V letih 2009 in 2010 bo poudarek na promociji duševnega zdravja. Kampanjo koordinira sekretariat ENWHP pri BKK Bundesverband iz Essna.