O-STA

Psihične bolezni na delovnem mestu po ocenah stanejo Evropsko unijo 136 milijard evrov letno. Kampanja "Move Europe" želi ustvariti boljše delovne pogoje.

Čeprav se fizična zahtevnost dela vedno bolj zmanjšuje, količina dela in psihični pritisk rasteta. Negotovost glede delovnega mesta, nizka stopnja nadzora nad svojim delom in premalo priznano ali cenjeno opravljeno delo ustvarjajo stres in povečujejo pritisk za večjo storilnost.

S pomenom zdravstvenih tveganj, povezanih z delom, vključno s psihičnimi pritiski, se že ukvarjajo nove oblike promocije zdravja na delovnem mestu. Ena takih so delovne skupine za zdravje zaposlenih. Večji nadzor nad lastnim delom, možnosti nadaljnjega izpopolnjevanja, dobra komunikacija in družbena podpora lahko pozitivno vplivajo na dobrobit zaposlenih in blažijo vpliv stresa.

Kultura v podjetjih, ki temelji na partnerstvu, lahko pomaga pri zgodnjem prepoznavanju težav zaposlenih. Predvsem višji upravi položaj omogoča, da znanja in sposobnosti uskladijo s potrebami določenega delovnega mesta, vplivajo na končne dogovore in urnike, iščejo povratne informacije o uspešnosti in družbenem obnašanju ter omogočijo zaposlenim več nadzora nad lastnim delom. Ti ukrepi lahko olajšajo stres, ki ga povzročajo visoke psihološke zahteve in nizka stopnja nadzora nad delom, in pomagajo zagotoviti dolgoročen uspeh podjetja.

8. iniciativa Evropske mreže za promocijo zdravja na delovnem mestu (ENWHP), imenovana "Delo. V skladu z življenjem. Premaknimo Evropo" ("Work. In tune with life. Move Europe") poudarja pomen promocije psihičnega zdravja po Evropi, da bo Evropa postala kraj, kjer zdravi zaposleni tvorijo zdrava podjetja. V letu 2010 poudarek leži na promociji psihičnega zdravja. Kampanjo koordinira sekretariat ENWHP pri nemškem BKK Bundesverband v Essnu, podpira pa jo Evropska komisija.