O-STA

Anksiozne motnje in depresija naj bi do leta 2020 postale drugi oziroma tretji najpomembnejši vzrok bolezni pri človeku.

Kampanja "Delo, v sozvočju z življenjem. Premaknimo Evropo" promovira duševno zdravje pri delu.

Medtem ko je stopnja obolevnosti v upadu, pa se je odsotnost z dela zaradi duševnih problemov kar štirikrat povečala - in se še kar naprej povečuje. Znaki, ki lahko kažejo na depresijo, segajo od občutkov žalosti do apatije, nizke samopodobe in težav s koncentracijo kot tudi psihičnih motenj, kot so izguba teže, nespečnost in bolečina. Delodajalec se ne bi smel izogibati pogovoru z delavcem zaradi napačnega občutka obzirnosti, ko opazi vedenjske spremembe - tudi zaradi gospodarskih razlogov. Stroški duševnih bolezni so po ocenah krivi za izgubo treh do štirih odstotkov bruto nacionalnega produkta Evropske unije, predvsem na račun manjše produktivnosti.

Vzrokov duševnih problemov je veliko. Zaradi vse večjega pritiska na storilnost in vse večih zahtev po prožnosti so zaposleni pod vse večjim pritiskom. Hkrati pa raste tudi družbeno razumevanje duševnih problemov, boljša pa je tudi diagnoza čustvenih težav.

Cilj 8. pobude Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) pod geslom "Delo. V sozvočju z življenjem. Premaknimo Evropo", je poudariti pomen promocije duševnega zdravja v vsej Evropi. Pobuda si prizadeva spremeniti Evropo v kraj, kjer zdravi delavci lahko ustvarjajo zdrava podjetja. V okviru pobude bodo nevtralno ocenili dejavnosti za promocijo zdravja v vodilnih evropskih podjetjih iz 20 držav, ki bodo predstavila primere dobre prakse kot model za vso Evropo. V letih 2009 in 2010 bo poudarek na promociji duševnega zdravja. Kampanjo koordinira sekretariat ENWHP pri BKK Bundesverband iz Essna.