O-STA

Predaja manifesta za odlično javno šolo ministru za šolstvo in šport dr. Igorju Lukšiču

Delegacija civilne pobude "Kakšno šolo hočemo?" ki jo bo vodila dr. Manca Košir, bo predala Manifest za odlično javno šolo in na javnih debatah zbrano gradivo ministru dr. Igorju Lukšiču in snovalcem nove Bele knjige o izobraževanju.

Dogodek bo v tiskovnem središču Ministrstva za šolstvo in šport (Ljubljana, Masarykova cesta 16) v sredo, 28. oktobra ob 10. uri. Bodite z nami in ob nas!

Dr. Manca Košir je 19. maja letos sklicala javno tribuno z naslovom "Kakšno šolo hočemo?", ki je bila v dvorani Ministrstva za šolstvo in šport Tribuna je bila namenjena artikulaciji različnih idej, vizij in zahtev za DRUGAČNO šolo.

Razpravljavci (dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Tamara Ditrich, dr. Igor Lukšič, dr. Urban Kordeš, dr. Janez Krek in Viljem Ščuka) so predstavili problematiko, predvsem pa izkušnje z drugačnimi pristopi in možnostmi izbire ter odprli prostor za širšo razpravo. Več kot 200 prisotnih učiteljev, ravnateljev, staršev in drugih zainteresiranih predstavnikov javnosti se je oglasilo s svojimi videnji in vizijo.

V treh nadaljevanjih javne tribune, ki jo je v sodelovanju s pobudniki organiziral Center za duhovno kulturo iz Ljubljane, so se po principu svetovne kavarne oblikovali predlogi prenove šolskega sistema, na podlagi katerih je bil sprejet Manifest za odlično javno šolo. Udeleženci so ustanovili odbor, zadolžen za stike z ministrstvom in za vključitev pobud iz manifesta v Belo knjigo o izobraževanju

Več o delovanju civilne pobude si lahko prebereta na spletni strani: www.cdk.si/kaksno_solo_hocemo/, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na Barbaro Škarja: barbara.skarja@cdk.si.

Prosimo, razširite obvestilo po svojih mrežah, obveščajte javnost in spodbujajte skupno odločanje o šolanju naših otrok. Prihodnost družbe je doma v šolskih klopeh!

Pridružite se nam na predaji manifesta ministru dr. Igorju Lukšiču in bodite glas javnosti, ki ima državljansko pravico do obveščenosti o svojem jutri.

Na sodelovalno snidenje!

Barbara, Manca