O-STA

NLB Skladi prejeli nagrado analitske hiše Frost & Sullivan za doseženo penetracijo trga

Analitska hiša Frost & Sullivan je družbi NLB Skladi podelila nagrado za doseženo penetracijo trga. To pomeni, da je družba NLB Skladi od ustanovitve leta 2004 dosegla največjo rast tržnega deleža na slovenskem trgu vzajemnih skladov.

Poleg visoke rasti tržnega deleža so pri podeljevanju nagrade upoštevali tudi način, kako je bila rast dosežena. Trženjske akcije družbe NLB Skladi se po mnenju analitikov Frost & Sullivana nikoli niso osredotočale na pretekle donosnosti skladov, prav tako se je družba v svojih promocijskih aktivnostih izogibala promoviranja skladov agresivnih naložbenih politik in se je v večji meri osredotočala na osveščanje tako finančnih svetovalcev kot tudi vlagateljev.

Kruno Abramovič, predsednik uprave družbe NLB Skladi, je ob tem povedal: "Ponosni smo na prejeto nagrado, ki dokazuje, da je naša strategija pravilno začrtana in da je naš odnos do strank pravilen. Še posebej smo veseli, da je naš trud prepoznala tudi strokovna javnost."

Poslovni model družbe NLB Skladi se je izkazal tudi v nedavni finančni krizi, saj družba ni odpuščala zaposlenih, nasprotno, svoj obseg poslovanja so v družbi NLB Skladi dodatno okrepili z novimi zaposlenimi. Pri Frost & Sullivanu so izpostavili tudi stroškovno učinkovitost podskladov krovnega sklada NLB Skladi. Vsi podskladi - obvezniški, delniški in uravnoteženi - namreč poslujejo z nižjimi celotnimi stroški poslovanja od povprečja konkurence, kar prinaša pomembno prednost, saj celotni stroški poslovanja posredno bremenijo vlagatelje.

Forst & Sullivan (http://www.frost.com/prod/servlet/frost-home.pag)je analitsko svetovalna družba, ki svojim strankam svetuje pri izboljševanju tržnega položaja, obenem pa analizira dobre prakse vodilnih družb v posameznih panogah. Vsako leto podeljuje nagrade družbam, ki so dosegle največji preboj na svojem področju. Družba deluje že več kot 45 let in ima 40 podružnic na šestih celinah.

Družba NLB Skladi (http://www.nlbskladi.si/) je članica NLB Skupine. Tržni delež družbe med skladi neprivatizacijskega izvora je na dan 31. 12. 2009 znašal 17,74 %. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov investicijskih skladov poleg družbe NLB Skladi opravljata NLB d.d. in Banka Celje d.d.

Odnosi z javnostmi NLB

Novinarsko središče: http://www.nlb.si/novinarsko-sredisce-nlb