O-STA

V Tovarni ivernih plošč ocenjujejo leto 2001 kot prelomno

Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh d.o.o. je ob zaključku leta pripravila Poslovne dneve. Včerajšnji dan je bil namenjen strokovnemu predavanju na temo 'Uporaba gradbene iverne plošče v krovstvu', današnji dan pa srečanju s poslovnimi partnerji. Ob tej priložnosti sta o aktualnih dogodkih, poslovnih rezultatih in načrtih Tovarne ivernih plošč na novinarski konferenci spregovorila Gorazd Fale, član uprave Prevent d.d. in Danilo Anton Ranc, direktor Tovarne ivernih plošč Otiški Vrh d.o.o.

Tovarna ivernih plošč bo kljub recesiji v lesni industriji in povečanju stroškov, ki so posledica požara na sušilniku konec leta 2000, poslovno leto 2001 zaključila z dobičkom. V obdobju od januarja do oktobra so v podjetju izvozili skoraj 55 odstotkov celotne proizvodnje in dosegli realizacijo v vrednosti 24 milijonov DEM. Glede na enako obdobje leta 2000 so povečali dobiček iz poslovanja za trikrat, prav tako so povečali prihodek in dodano vrednost na zaposlenega.

Največja investicija v letu 2001 je bil nov sušilnik v vrednosti 5,5, milijona DEM. Nadaljevanje investicije v letu 2002 v višini 3,5 milijona DEM predstavlja tudi prvo fazo ekološke sanacije tovarne.

"V podjetju ocenjujemo letošnje leto kot prelomno. Uspešno smo se soočili z uveljavljanjem ekonomskih kategorij poslovanja brez zanašanja na tujo pomoč. Osredotočili smo se na lastne moči in notranje rezerve, selekcionirali kupce in ob zniževanju stroškov poslovanja dosegli spodbudne rezultate. Pozitivno pa je na nas vplival tudi vstop v Skupino Prevent, ki je naše poslovanje vseskozi nadzorovala in nas podpirala v naših odločitvah," je povedal Danilo Anton Ranc, direktor Tovarne ivernih plošč Otiški Vrh.

Gorazd Fale, član uprave Prevent d.d. je pojasnil, da bodo še v tem mesecu unovčene vse garancije in s tem urejene formalnosti za prevzem treh podjetij Lesne (Lesna Žaga, Lesna TP in Lesna TIP) v lastništvo Prevent d.d. V letošnjem letu je bilo potrebno podjetja dokapitalizirati in registrirati, zato se je celoten postopek nekoliko zavlekel.

V Tovarni ivernih plošč Otiški vrh je zaposlenih 146 ljudi, ki letno proizvedejo okrog 100 000 kubičnih metrov ivernih plošč. Več kot polovico izvozijo na trge Hrvaške, BiH, Makedonije in ZRJ. Največji delež v prodaji predstavljajo oplemenitene iverne plošče, manjši delež pa neoplemenitene. Več kot 30 odstotkov plošč skrojijo oz. razrežejo na želene formate kupcev. Največji porabniki plošč so pohištvena industrija in proizvodnja kontejnerjev. Nove tržne priložnosti vidijo v uporabi gradbene plošče v gradbeništvu, predvsem v krovstvu in za talne obloge. Poleg standardnega programa nudijo tudi proizvode po željah kupcev.


Dodatne informacije:
Danilo Anton Ranc, direktor Tovarne ivernih plošč Otiški Vrh d.o.o.,
Šentjanž 133, Šentjanž
Telefon: (02) 87 87 507
Telefax: (02) 87 87 510
Elektronski naslov: tip1@siol.net