O-STA

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki

V petek, 2. aprila 2010 bomo v NLB izvrševali le naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države.

V večini držav Evropske unije je 2. aprila 2010 praznik in dela prost dan, ko ne bodo delovali eksterni plačilni sistemi. Ker slovenske banke od uvedbe evra poravnavamo plačila preko teh sistemov, bomo v NLB (http://www.nlb.si/) v petek, 2. aprila 2010, lahko izvrševali interna plačila, to so plačila, pri katerih imata tako plačnik kot tudi prejemnik plačila odprt račun v NLB (http://www.nlb.si/), domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila in plačila v tretje države.

Plačila med računi v okviru NLB,

prejeta 2. aprila na bančnem okencu, prek NLB Proklika (http://www.nlb.si/proklik), NLB Klika (http://www.nlb.si/klik), NLB Teledoma (http://www.nlb.si/teledom) in NLB Mobe (http://www.nlb.si/moba) bomo izvedli isti dan po urniku za plačilne transakcije v domovini.

Evrska plačila na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji

Plačilne naloge, ki jih je potrebno posredovati v eksterne plačilne sisteme, torej izven NLB, (http://www.nlb.si/) bomo sprejemali tudi 2. aprila 2010 na bančnih okencih, prek NLB Proklika (http://www.nlb.si/proklik), NLB Klika (http://www.nlb.si/klik), NLB Teledoma (http://www.nlb.si/teledom) in NLB Mobe (http://www.nlb.si/moba), vendar bo njihovo plačilo izvedeno prvi delovni dan po praznikih, torej v torek, 6. aprila 2010. Prav tako bodo prvi delovni dan po praznikih izvedeni tudi eksterni plačilni nalogi, prejeti v četrtek, 1.4.2010 po 15.30 uri.

Domača plačila v tuji valuti, čezmejna plačila, vključno s plačili SEPA in plačila v tretje države

bomo v času velikonočnih praznikov izvajali po spremenjenem prazničnem urniku (http://www.nlb.si/placilni-promet-s-tujino).

Dodatne informacije so strankam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah (http://www.nlb.si/poslovalnice), na spletnih straneh www.nlb.si (http://www.nlb.si/) in na telefonski številki 01/477 20 00.