O-STA

IFC izrazil namero po dokapitalizaciji Gorenja

Skupina Gorenje je največji proizvajalec izdelkov za dom v JV Evropi in sodi med osem največjih evropskih ponudnikov gospodinjskih aparatov. V strateškem načrtu januarja letos je uprava Gorenja, d.d., napovedala možnost dokapitalizacije kot elementa financiranja stabilne srednjeročne in dolgoročne poslovne rasti, ki bi bila usmerjena v prevzeme in prestrukturiranje obstoječih ter hitrejši razvoj novih dejavnosti.

Nadzorni svet družbe se je v petek, 16. aprila, seznanil z namero IFC, člana Svetovne banke, po dokapitalizaciji družbe Gorenje, d.d., z namenom vlaganja v rast in razvoj, hkrati s sodelovanjem pri prestrukturiranju dolgoročnega dolga, ki zapada v plačilo v naslednjih dveh letih. Prestrukturiranje dolga družbe Gorenje, d.d., bi se izvedlo preko lastne udeležbe IFC in organiziranja drugih bank, ki bodo sodelovale pri prestrukturiranju.

Uprava in nadzorni svet bosta predvidoma do 26. aprila 2010 objavila sklic skupščine delničarjev, ki bo odločala o povečanju osnovnega kapitala družbe. Povzetek naložbenega predloga v družbo Gorenje, d.d., (Summary Proposal Investment) kot tudi poročili o okoljski in družbeni odgovornosti (ESRS/ESAP), ki temeljita na skrbnem pregledu Gorenja, d.d., in nekaterih odvisnih družb, opravljenem s strani strokovnjakov IFC v februarju in marcu tega leta, je IFC objavil na spletni strani www.ifc.org in sicer v poglavju "IFC Projects/Disclosure":

http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/2bc34f011b50ff6e85256a550073ff1c/308a4cb9412e0d72852577070055e6da?opendocument&Highlight=0,gorenje

Poročili o okoljski in družbeni odgovornosti Skupine Gorenje bosta javno objavljeni do 16. maja 2010. Morebitna vprašanja lahko naslovite na gospo Vilmo Fece, direktorico področja Varstvo okolja ter varno in zdravo delo, tel. +386 (0) 3 899 16 23, vprašanja, vezana na naložbeni predlog pa na gospo Mirjano Dimc Perko, članico uprave za finance in ekonomiko, tel. +386 (0) 3 899 21 25.

Pred objavo sklica skupščine se bo na korespondenčni seji sestal nadzorni svet družbe, ki bo odločal o podrobnostih objave, zato Gorenje, d.d., podrobnosti izvedbe dokapitalizacije do objave sklica skupščine ne more komentirati, bo pa tudi vnaprej o vseh pomembnejših korakih pravočasno seznanjalo vse delničarje in drugo javnost.