O-STA

Razdelili smo dobitke v Pomladnem Super Lotu!

SUPER SEDMICE NI BILO, ZATO SE 1.192.974,47 € RAZDELI MED OSTALE DOBITKE - MED OSTALE DOBITKE SE RAZDELITA TUDI SKLADA ZA SUPER LOTKA 6 114.089,25 € IN SUPER 7 PLUS 84.481,58 €

Ljubljana, 7. junij 2010:

SUPER LOTO

Izžrebane številke 7., zadnjega kroga Pomladnega Super lota so:

  • Super Loto: 8-11-14-21-23-26-32 in dodatna 7
  • Super Lotko: 7-3-3-3-0-3
  • Super Loto plus: 8-13-15-22-26-34-38 in dodatna 28

Listkov z dobitnimi kombinacijami za glavne dobitke ni vplačal nihče, zato se vrednosti skladov za glavne dobitke razdelijo med vse ostale dobitke:

  • sklad za Super sedmico 1.192.974,47 € se razdeli v ostale dobitke v Super lotu:

Super 6+1: 71.362,84 € prejme igralec, ki je listek vplačal v Ljubljani

Super 6: 20 igralcev prejme po 7.136,28 €

Super 5: 843 igralcev prejme po 359,84 €

Super 4: 11.534 igralcev prejme po 52,61 €

Super 3+1: 8.933 igralcev prejme po 25,96 €

  • sklad za Super lotka 6 114.089,25 € se razdeli v ostale dobitke v Super lotku:

Super lotko 4: 1 igralec prejme 1.838,52 €

Super lotko 3: 45 igralcev prejme po 184,86 €

Super lotko 2: 430 igralcev prejme po 92,43 €

Super lotko 1: 4.016 igralcev prejme po 18,48 €

  • sklad za Super loto plus 84.481,58 € se razdeli v ostale dobitke v Super lotu plus:

Super 6 plus: 7 igralcev prejme po 1.419,64 €

Super 5 plus: 261 igralcev prejme po 142,02 €

Super 4 plus: 4.286 igralcev prejme po 14,20 €

Super 3+1 plus: 3.954 igralcev prejme po 5,68 €

V zadnjem krogu Pomladnega Super lota smo skupaj izplačali za 1.610.580,40 € dobitkov, vseh dobitnikov je 34.331! Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!

LOTO

Žrebanje 46. kroga Lota bo v sredo, 9. junija 2010: v skladu za 7 plus je rekordnih 555.000,00 €, predvideni sklad za Sedmico znaša 370.000,00 € in za Lotka 6 320.000,00 €! Vplačila sprejemamo do srede do 18. ure! In ne pozabite: Loto lahko igrate tudi prek spleta na www.eloterija.si.

Loterija Slovenije, d. d.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, tel.: 012426149, mateja.slamnik@loterija.si