O-STA

FOTO NATEČAJ Mesto na ulici 2010

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV GROSUPLJE RAZPISUJE FOTOGRAFSKI NATEČAJ MESTO NA ULICI

17. in 18. junij 2010

Prijava del: od 20. junija do 20. julija 2010

Pogoji udeležbe Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Vsak avtor lahko sodeluje z največ petimi fotografijami, v barvni ali črno-beli tehniki, ki so nastale v okviru festivala Mesto na ulici, 17. in 18. junija 2010.

Tehnične zahteve Podatki avtorja (ime, priimek, naslov, telefon, elektronski naslov), naslov fotografije. Velikost posamezne poslane fotografije naj ne bo manjša od 1MB.

Pošiljanje fotografij Fotografije pošljite po elektronski pošti na grosuplje@kultura.si do 19. julija 2010. 12 najboljših fotografij bo razstavljenih v Kulturnem domu Grosuplje od 22. 9. do 22. 10. 2010.

Avtorske pravice Avtorske pravice nad fotografijami obdrži avtor. Avtorji nagrajenih fotografij Zvezi kulturnih društev Grosuplje dovoljujejo objavo fotografij v tiskani ali spletni obliki za promocijo Zveze kulturnih društev Grosuplje in Festivala Mesto na ulici. Avtor fotografije jamči, da je delo njegova avtorska stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njimi niso kršene katerekoli druge pravice.

Varstvo osebnih podatkov S prijavo na natečaj prijavljeni dovoljuje, da Zveza kulturnih društev Grosuplje, za izvedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke. Prijavljeni ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadarkoli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizatopr zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Nagrade Podelijo se tri nagrade:

1. Nagrada: bon v vrednosti 130 EUR

2. Nagrada: bon v vrednosti 80 EUR

3. Nagrada: bon v vrednosti 40 EUR

Bonn lahko vnovčite za vse prireditve Zveze kulturnih društev Grosuplje v sezoni 2010/11. Nagrade bo podelila tričlanska strokovna žirija.

Dodatne informacije:

Zveza kulturnih društev Grosuplje, Adamičeva cesta 16, 1290 Grosuplje T: 01/ 786 40 28, Grosuplje@kultura.si