O-STA

Družbeni dom Grosuplje: Vabilo na slavnostno sejo in podelitev priznanj in nagrade občine Grosuplje

PROGRAM

ŽePZ Biser, KD Lotos Grosuplje

ZDRAVLJICA

zborovodkinja: Manica Habjanič Gaberšek

slavnostni govornik: Janez Lesjak, župan Občine Grosuplje

Tinkara Stražišar, flavta, 3. r., Glasbena šola Grosuplje

Johann Donjon: OFFERTOIRE

klavirska spremljava: Evelin Legoviæ,

Otroški pevski zbor Adamčki, OŠ LA Grosuplje

Lenčka Kupper: NIKOLI SLABE VOLJE

mentorica: Andreja Nebesni

Tone Pavček: OGLAS, recitacija

mentorica: Irena Žerdin

Otroški pevski zbor Adamčki

SO PTIČKI SE ŽENILI (ljudska)

Milovan Danojlovič, prev. Bogdan Gjud: RAZGLAS OTROŠKE REPUBLIKE, recitacija

Otroški pevski zbor Adamčki

Aleš Traven: ČAROVNIK

Špela Ivan, violina, 8. r., Glasbena šola Grosuplje

Vittorio Monti: CZARDAS

klavirska spremljava : Elena Metelko,

Plesno baletna skupina TeGIBlo, KD Teater Grosuplje

KAJ DELAŠ?/JE KDO DOMA?/SE KAJ DOGAJA?, plesna miniatura

mentorica: Špela Repar

podelitev priznanj Občine Grosuplje z bronastim, srebrnim in zlatim znakom

Filip Suhadolc, klavir, 4. r., Glasbena šola Grosuplje

Sergej Vasiljevič Rahmaninov: PRELUDIJ op. 3 št. 2 v cis-molu

mentorica: Polona Štrubelj

podelitev nagrade Občine Grosuplje z zlatim znakom

ŽePZ Biser, KD Lotos Grosuplje

prir. Matije Tomca: POJDAM U RUTE (narodna iz Roža)

Ubald Vrabec: ČUK SE JE OŽENIL (ljudska)

mentorica: Nikolina Kovač Juvan

klavirska spremljava: Evelin Legoviæ,

Vid Čeplak Mencin, OŠ LA Grosuplje: RAZMIŠLJANJE O DOMOVINI (spis),

Nika Devetak, Gledališče Hiša, KD Teater Grosuplje:

Lea Gostinčar, Petra Skubic in Lovrenc Škoda, OŠ LA Grosuplje in Gledališče Hiša, KD Teater

mentorica: Polona Udovič