O-STA

Še vedno v znamenju rasti in razvoja

Panoga mobilnih telekomunikacij je že od svojega nastanka ena najhitreje rastočih na svetu, v letošnjem letu se je trend rasti nadaljeval - tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Po podatkih GSM Association je v prvem polletju letošnjega leta na novo začelo delovati 25 GSM omrežij in jih je bilo do julija letos skupno 417 v 153 državah, od tega največ, kar 125, v Evropi. Julija letos je GSM storitve po celem svetu uporabljalo 564,6 milijona ljudi, decembra naj bi se številka ustavila pri 666,2 milijonih. Rast se bo po napovedih Združenja GSM nadaljevala tudi v naslednjih letih: decembra 2002 naj bi GSM uporabljalo 910 milijonov, konec leta 2003 pa že 1,145 milijarde ljudi. Tudi v Mobitelovem GSM omrežju je bila letos rast števila uporabnikov skokovita. Od 31. 12.2000 do danes se je število uporabnikov omrežja Mobitel GSM povečalo za 229.295, od tega v predplačnem sistemu Mobi za 116.012, 100.445 pa je bilo na novo sklenjenih rednih naročniških razmerij.

Samo v obdobju od 1.9. do 10.12.2001 je družba Mobitel vključila 60.000 novih uporabnikov, v oktobru 2001 pa je vključila rekordno število novih GSM naročnikov doslej (17.111 v enem mesecu), kot rezultat odmevnih naročniških akcij »Vroče« in »Penzion paket«.
Čeprav se morda zdi, da je v primerjavi z GSM naročniki in uporabniki skoraj 40.920 NMT naročnikov precej nizko število, je Mobitel eden redkih operaterjev, ki je uspel ohraniti uporabnike NMT omrežja, saj drugi operaterji analogna omrežja že nekaj let ukinjajo.

Danes Mobitelovi GSM naročniki in Mobiuporabniki lahko gostujejo pri 214 GSM operaterjih v 97 državah sveta, že v začetku prihajajočega leta pa bo seznam držav, v katerih lahko gostujejo Mobitelovi uporabniki, prekoračil številko 100.

Pestro tudi na področju razvoja

Leto 2001 je bilo pestro tudi na področju uvajanja novih tehnologij in storitev, predvsem na področju mobilnega plačevanja in aplikacij v GSM omrežju. Družba Mobitel je kot ena izmed prvih GSM operaterjev spodbudila razvoj mobilnega poslovanja z uvedbo storitve Moneta konec julija 2001. Storitev (na sejmu Infos 2001 je prejela nagrado Najboljši na Infosu) omogoča plačevanje majhnih in srednje velikih zneskov na internetu samo z uporabo mobilnega telefona, pospešeno pa poteka tudi razvoj možnosti plačevanja z mobilnim telefonom na fizičnih lokacijah. Prvi prodajni avtomati, kjer bo možno kupiti pijačo in prigrizke brez fizičnega denarja, samo z mobilcem, bodo delovali predvidoma že konec januarja. Poleg družbe Mobitel sta storitve mobilnega plačevanja začela uvajati tudi finska Sonera in španska Telefonica, kolikor nam je znano, pa drugi mobilni operaterji niso javno predstavljali tovrstnih rešitev.

Mobitel je pred kratkim predstavil še eno storitev, ki odpira GSM omrežje razvijalcem aplikacij: gre za M-vrata, platformo, ki omogoča, da praktično katerikoli razvijalec aplikacij ali ponudnik vsebin in storitev na Mobitelovi infrastrukturi razvije, preizkusi in tudi ponudi končnim potrošnikom svoje aplikacije in storitve. Zaradi velike priljubljenosti vseh storitev, ki temeljijo na SMS sporočilih, je največ zanimanja za SMS aplikacije, M-vrata pa bodo še bolj zaživela tudi v prihajajočih generacijah mobilnih omrežij.

Poleg storitev, ki jih je družba Mobitel razvila samostojno, je uvajala tudi tehnologije, ki se uveljavljajo kot globalni standardi. Aprila je vključila sistem GSM 1800 (koncesijo je pridobila 3. januarja 2001), konec junija 2001 je naročnikom zagotovila hitrejši prenos podatkov s tehnologijo GPRS. Kot edini ponudnik je 27. novembra 2001 družba Mobitel podpisala tudi koncesijsko pogodbo za uporabo radiofrekvenčnega spektra za upravljanje storitev tretje generacije mobilne telefonije UMTS.

Družba Mobitel je sklenila tudi strateško partnerstvo s korporacijo Microsoft, podjetji pa bosta sodelovali predvsem pri razvoju Mobile Information Serverja, ki ga je družba Mobitel v svojem omrežju že implementirala. Mobitelovi uporabniki lahko s pomočjo te tehnologije zgolj preko svojih mobilnikov dostopajo do elektronske pošte in za to ne potrebujejo drugih naprav.

Dobro izkoriščeno omrežje

Leta 2001 je Mobitelovo omrežje delovalo brez večjih težav, delež neuspešnih vzpostavitev zvez je bil 0,7 odstotka, kar je sedemkrat manj, kot določa koncesijska pogodba. Nadaljevalo se je delo na področju zagotavljanja dobre pokritosti s signalom, predvsem v notranjosti zgradb, ter širjenje zmogljivosti central. Danes ima družba Mobitel že 604 delujočih GSM baznih postaj na 900 MHz in 42 na 1800 MHz, pokritost z digitalnim signalom pa znaša že 99 odstotkov prebivalstva Slovenije.

Zaradi dobre pokritosti s signalom je novi slovenski operater družba Western Wireless International z družbo Mobitelom v novembru podpisala pogodbo o nacionalnem roamingu.

Nove storitve

V letu 2001 je družba Mobitel uvedla naslednje nove storitve:
- gostovanje brez naročila za Mobiuporabnike,
- storitev Moneta (plačevanje majhnih in srednje velikih zneskov na internetu),
- Mobitelovo poslovno omrežje,
- dostop do elektronske pošte zgolj z mobilnikom preko Mobile Information Serverja,
- glasovni SMS,
- mobilno klepetalnico,
- nagradni kviz Mobilni milijonar,
- glasovno info postajo,
- storitev Mobimam ("brezkontaktno" polnjenje Mobiračuna brez nakupa vrednostnih kartic - samo z registracijo plačilne ali kreditne kartice in posredovanjem SMS-a),
- elektronsko polnjenje Mobiračuna (na Petrolovih bencinskih servisih brez nakupa vrednostne kartice).
Mobitel je tudi ponudnik vsebin
Mobitel je v tem letu obogatil tudi nabor zabavnih vsebin in aplikacij z Web postajo Pinkponk, kjer lahko uporabniki poiščejo ažurne novice in informacije o dogajanju doma in po svetu, odprejo lasten brezplačni e-naslov in seveda tudi kupujejo izdelke v ponudbi Mobitelovih centrov. Vsebine Mobitel od letošnjega leta ponuja tudi preko Mobitelove glasovne info postaje, ki je naletela na ugoden odziv na trgu, nabor vsebin pa se vztrajno širi.

Nabor je dopolnil tudi s kvizom Mobilni milijonar, z Glasovnim SMS-om in Mobilno klepetalnico.

S projektom Mobitelova akademija, pri katerem sodelujejo predstavniki obeh slovenskih univerz ter domači in tuji strokovnjaki, je družba Mobitel vstopila na področje izobraževanja kadrov. Mobitelova akademija, v nasprotju s klasičnimi izobraževalnimi ustanovami, omogoča hitro prilagajanje potrebam in povpraševanju tako družbe kot zainteresiranih tečajnikov. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo informacijsko-telekomunikacijske tehnologije in že imajo nekaj predznanja. Od oktobra do danes je bilo organiziranih 5 ustvarjalnih delavnic, s skupno 100 udeleženci. Nekatere delavnice bomo, zaradi izredno velikega zanimanja, ponovili v prihodnjem letu. Poleg ustvarjalnih delavnic poteka tudi e-izobraževanje, ki delavnice vsebinsko dopolnjuje in je v slovenski različici zaživelo s 16. oktobrom. Mobitelova akademija se ne omejuje samo na slovenski prostor, saj je e-izobraževanje na voljo tudi v angleškem jeziku in tako dostopno tudi tujcem. Da je za tovrstno izobraževanje veliko zanimanja, dokazuje tudi to, da se je samo v prvem mesecu delovanja na e-izobraževanje prijavilo okrog 400 uporabnikov, sistem pa je v istem obdobju zabeležil več kot 2000 obiskov. V novembru smo urnik Mobitelove akademije obogatili tudi s predavanjem priznanega tujega predavatelja, dr. Roba Kitchina. Po novem na spletnih straneh deluje Alumni klub, kjer si udeleženci delavnic lahko izmenjujejo svoje izkušnje in znanje. Najboljši udeleženci posameznih ustvarjalnih delavnic se bodo v letu 2002 spet srečali v obsežnejših in zahtevnejših študijskih delavnicah.

V skladu z razvojem tehnologije in trendom v svetu v družbi Mobitel ves čas dopolnjujemo in izboljšujemo storitve in vsebine.Telekomunikacijski trg bo v prihodnosti konvergiral v internet in mobilnost. S tem družbo Mobitel čakajo novi izzivi tretje generacije mobilnih telekomunikacij, njena naloga pa je, da storitve, ki jih bo omogočala tehnologija, čim bolj približa uporabnikom.