O-STA

Predstavitev rezultatov raziskave REUS 2010

V sredo 1. septembra 2010 ob 11.00 bo v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimičevi 13, v Ljubljani javna predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010.

Uvodni nagovor bo imel mag. Hinko Šolinc, vodja sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Predstavljeni bodo :

Primeri rezultatov iz vsakega od štirih vsebinskih področij:

 • Ravnanje z energijo
 • Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
 • Električna energija
 • Prevoz (področje prevoza je dodano v tem letu)

Kazalniki energetske učinkovitosti v gospodinjstvih

Novost in dodana vrednost k raziskavi so kazalniki - odgovori na ključna vprašanja, ki na kratko povzemajo rezultate letošnje raziskave. Kazalniki so povzeti po strokovni interpretaciji rezultatov raziskave, ki je pripravljena v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost pri IJS. Kazalniki energetske učinkovitosti REUS 2010, vam bodo odgovorili na ključna vprašanja o energetski učinkovitosti slovenskih gospodinjstev:

 • Glavni motivator za učinkovito ravnanje z energijo v gospodinjstvih?
 • Osveščenost gospodinjstev glede rabe energije?
 • Kakšna je toplotna izolacija v enodružinskih in večstanovanjskih stavbah?
 • Ali smo pri ogrevanju stanovanja učinkoviti?
 • Kako uravnavamo temperaturo v stanovanju in prezračujemo?
 • Ali smo pri hlajenju stanovanja učinkoviti?
 • Kako trošimo električno energijo?
 • Ali smo učinkoviti pri razsvetljavi?
 • V kolikšni meri smo učinkoviti pri rabi gospodinjskih aparatov?
 • V kolikšni meri smo učinkoviti pri rabi avdio-vizualnih aparatov in računalnikov?
 • Ali smo učinkoviti pri prevozu?
 • V kolikšni meri uporabljamo alternativne vire prevoza?

Segmentacija gospodinjstev

Predstavljena bo razvrstitev slovenskih gospodinjstev v 5 segmentov glede na ravnanje z energijo in odnos do okolja.

Okrogla miza

Na okrogli mizi po predstavitvi bodo z vami podelili svoje izkušnje sodelavci pri raziskavi REUS 2010 in predstavniki energetske stroke. Sodelovali bodo:

 • Andraž Zorko, Valicon
 • mag. Hinko Šolinc, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo
 • dr. Marjana Zavrl Šijanec, Gradbeni inštitit ZRMK
 • mag. Meta Arh, Arhea
 • Niko Martinec, Energetska zbornica Slovenije
 • prof. dr. Peter Novak, Visoka šola za tehnologije in sisteme, I-Vites
 • Rajko Dolinšek, Informa Echo
 • mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS

Pokrovitelj predstavitve rezultatov raziskave REUS 2010 je Energetska zbornica Slovenije.

Več informacij o raziskavi REUS 2010:

Rajko Dolinšek

Informa Echo

Rajko.dolinsek@informa-echo.si

01 583 93 23, 031 688 423

www.pozitivnaenergija.si