O-STA

Plače v Loteriji Slovenije so uskladili z Lahovnikovim zakonom

Ljubljana, 21. september 2010

Predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d. Boris Šuštaršič in Uprava Loterije Slovenije, d. d. so včeraj podpisali usklajene anekse k individualnim pogodbam o zaposlitvi.

Zato so se odločili na podlagi t.i. Lahovnikovega zakona, k čemer je pozvalo tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Pogodbi članov uprave Loterije Slovenije, d. d. sta tako od danes naprej v celoti usklajeni z veljavno zakonodajo.

Sicer pa je za petek, 24. septembra 2010, sklicana seja Nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d., kjer bodo obravnavani rezultati poslovanja Loterije Slovenije od januarja do junija 2010, ocena poslovanja od januarja do septembra 2010 ter izhodišča Strateškega načrta Loterije Slovenije za obdobje 2011 - 2014, ki jih je pripravila uprava zaradi spremenjenih gospodarskih razmer.

Poslovanje Loterije Slovenije, d. d. v letošnjem letu je sicer v skladu s poslovnimi načrti, k čemer zagotovo pripomore prav vsak izmed 62-ih članov kolektiva.

Boris Šuštaršič, Predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d.