O-STA

Vabilo na 16. Ilešičeve dneve na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani

Na policah naših trgovin, v restavracijah, mogoče celo na vaši mizi je čedalje več prehrambenih izdelkov, ki potujejo na velike razdalje. Ker so nam poznani stroški transporta in njegov vpliv na okolje, ker vemo, kako dolgotrajni prevoz vpliva na prehrambene izdelke in ker smo informirani o najrazličnejših stranpoteh živilskopredelovalne industrije, je verjetno smiselno, da se podrobneje seznanimo z lokalno oskrbo z živili.

Lokalna oskrba z živili vključuje lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih ("od njive do krožnika v lokalnem okolju"). Potencialni pozitivni vplivi lokalne oskrbe se kažejo v večji kakovosti živil (brez dolgotrajnega transporta), možnosti večjega nadzora nad kakovostjo in zdravstveno neoporečnostjo živil, upoštevanju lokalnih proizvodnih tehnik in tradicij, v zagotavljanju trga kmetom, predvidenih manjših okoljskih vplivih transporta, v izboljšanju prehranjevalnih navad prebivalstva itn.

Na letošnjih Ilešičevih dnevih, ki bodo potekali 24. in 25. septembra 2010, želimo večjo pozornost posvetiti prav tem tematikam, zanimivim za geografe strokovnjake, učence in dijake, šole kot ustanove, lokalno okolje in vsakega posameznika.

Vljudno vabljeni!